Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

V neděli 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako připomínka miliónů nevinných obětí 2. světové války a připadá na výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka Rudou armádou 27. ledna 1945. Rezoluce OSN z roku 2005, která tento den vyhlásila, mimo jiné vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů.

čti
Mýto, 1939.

New publication Castles of Hope

At the end of 2018, Pavel Kohn's book Castles of Hope. Premysl Pitter in memory of „his children“ was published in the L. Marek Publishing House.
The life fates of the people who, during their childhood, experienced the Nazi extermination of the Jews, escaped the planned destruction and got into the castle sanatoriums of the Christian humanist Přemysl Pitter, wrote Pavel Kohn and was first published in Czech in 2000. This book has already a German version, too.

čti

Nová anglická publikace Castles of Hope

Na sklonku roku 2018 vyšla v Nakladatelství L. Marek kniha Pavla Kohna Castles of Hope. Přemysl Pitter in memory of „his children“. Pavel Kohn sepsal životní osudy lidí, kteří v dětství prožili období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven křesťanského humanisty Přemysla Pittra. Publikace poprvé vyšla česky v roce 2000 pod názvem Kolik naděje má smrt. Druhé české vydání vyšlo v roce 2011 pod názvem Zámky naděje. Kniha má již také svou německou verzi.

čti

Vánoce v Mýtě

Vánoce v ozdravovně v Mýtě u Rokycan

čti

Přemysl Pitter a konec první světové války

Konec války zastihl Přemysla Pittra na balkánském bojišti, kde sloužil v pevnosti Bileća na hranicích mezi Hercegovinou a Černou Horou jako sanitní pomocník a následně jako velitel marodky. Z hlediska jeho pacifistického přesvědčení mu nová funkce plně vyhovovala, protože teprve tady podle svých slov mohl sloužit těm, co trpí. „Mám tu Bosence, Srby, Turčíny, Černohorce, Maďary, Poláky, Němce, Čechy – neznám rozdílů, všichni stejně potřebují služeb lásky.“

čti

Beseda o Přemyslu Pittrovi v Místní knihovně Radotín

V pondělí 12. 11. 2018 proběhla v Místní knihovně Radotín beseda s názvem Příběh Přemysla Pittra – českého Nicolase Wintona. Beseda, kterou za NPMK vedla Mgr. Magdaléna Faltusová, proběhla ve spolupráci s Klubem aktivních a nestárnoucích, a zúčastnilo se jí asi 15 zájemců všech věkových skupin. Pro většinu zúčastněných bylo téma besedy nové, na závěr se k tématu rozvinula zajímavá diskuze. Všichni účastníci obdrželi také informační brožuru o Přemyslu Pittrovi.

čti
Beseda o PP

Vzpomínka na 90. výročí narození Magdy Bar-Or

V sobotu 10. listopadu 2018 si připomeneme 90. výročí narození jednoho ze „židovských dětí Přemysla Pittra“ – paní Magdy Bar-Or (10. 11. 1928 - 27. 8. 2015). Narodila se jako Amalia Kopelovičová v Jasini na Podkarpatské Rusi a už jako dítě snila o přestěhování do Izraele. V roce 1944 byla se svou sestrou, matkou a babičkou deportována do Osvětimi. Pobyt v různých koncentračních táborech přežila pouze ona a její sestra Nelly. Po osvobození se shodou okolností dostaly do péče zámeckých ozdravoven a setkání s Přemyslem Pittrem a Olgou Fierzovou je ovlivnilo na celý další život. Od r.

čti

Prezentace německé verze výstavy o Přemyslu Pittrovi v Regensburgu

19. 10. 2018 proběhla vernisáž výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter v Alumneu, Evangelisches Bildungswerk v Regensburgu v Německu. Výstava je německým protějškem české varianty výstavy, již od r. 2010 putuje německými i švýcarskými městy. Tento společný projekt NPMK, Archivu P. Pittra a O. Fierzové a Institutum Bohemicum z Ackermann-Gemeinde, přestavuje P. Pittra jako významnou postavu v česko-německých vztazích.

čti

Vzpomínkový koncert věnovaný památce Pavla Kohna na záznamu

Vzpomínkový koncert, který se konal v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského 30. srpna 2018, si nyní můžete prohlédnout ze záznamu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=8jEgokdrBp4

čti
Záznam koncertu

Dokumentace stavu bývalých zámeckých ozdravoven v září 2018

Před několika dny byla pracovníky NPMK zhotovena nová fotodokumentace aktuálního stavu bývalých zámeckých ozdravoven ve Štiříně, Kamenici, Olešovicích a Lojovicích. Zprávu o této akci a fotografie se můžete prohlédnout pod záložkou „Akce zámky“.

čti

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019