Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

„Pittrovy děti“ v Centru vizuální historie Malach

Centrum vizuální historie Malach představuje nejvýznamnější audiovizuální archiv v České republice, jehož prostřednictvím je umožněno využívat tisíce rozhovorů z databází několika organizací,[1] které dohromady shromažďují více než 60 500 rozhovorů s pamětníky.

čti
Matfyz

Nová publikace o Přemyslu Pittrovi v němčině

V těchto dnech vyšel v nakladatelství lichtung verlag za podpory Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové nový německý překlad knihy Pavla Kohna Můj život nepatří mně. Publikaci Mein Leben gehört nicht mir. Der Weg des Přemysl Pitters přeložili z němčiny Rut a Rachel Kohnovy spolu s Georgem Thuringerem. První německý překlad z r. 2000 chtěl Pavel Kohn na několika místech přepracovat, bohužel zemřel dříve, než se mu to povedlo dokončit. Překladatelé doufají, že se tato verze blíží autorovu záměru.

Autor se setkal s P. Pittrem ve dvou nesmírně důležitých okamžicích. V raném mládí po návratu z koncentračních táborů v poválečných Pittrových zámeckých ozdravovnách a pak ve zralém věku po svém odchodu do exilu. Kniha bude k dispozici v muzejním obchodě.

čti
Obálka knihy.

Výlety dětí z Milíčova domu

Léto a doba na začátku nového školního roku vždy přála v Milíčově domě pořádání nejrůznějších výletů do okolí Prahy. Oblíbenými místy byla Šárka, Davle, Skalka nad Mníškem pod Brdy nebo údolí Radotínského potoka.

Více podrobností jsme našli o výletě Junáků a dorostu z Milíčova domu na podzim 1941. Popisy těchto výletů se nám zachovaly v denících Milíčova domu, dochovaly se také fotografie z této akce:

čti
Léto

´45 Aid Society – „The Boys“

In May 2019, Mrs Rosie Whitehouse visited Archive of P. Pitter and O. Fierz. She is working on a publication on ´45 Aid Society. We found out, that the stories of some of the „Boys“, who founded this company in 1963, are connected with the story of Přemysl Pitter and „operation castles“.

After World War 2, the British government agreed to take in 1,000 orphaned child survivors of the Nazi concentration camps. Only 732 could be found. They were flown to special hostels set up in Lancashire, Windermere, Southampton and Scotland for rehabilitation and recovery.

čti

´45 Aid Society – „Chlapci“

V květnu 2019 navštívila Archiv P. Pittra a O. Fierzové paní Rosie Whitehouse, která pracuje na publikaci o ´45 Aid Society. Zjistili jsme, že příběhy některých „Chlapců“, kteří tuto společnost založili v r. 1963, jsou spojeny také s příběhem Přemysla Pittra a „akcí zámky“.

Po skončení 2. světové války souhlasila britská vláda s tím, že přijme 1000 sirotků, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. Nalezeno jich bylo pouze 732. Byli přivezeni do zvláštních ubytoven na zotavenou v Lancashire, Windermere, Southamptonu a Skotsku.

čti

Příběh Marion Calmanovičové – židovské dívky z ozdravovny v Mýtě

Prvními obyvateli ozdravovny v Mýtě u Rokycan se po jejím otevření staly děti židovských uprchlíků. Byly mezi nimi také sestry Marion a Ellen Calmanovičovy, jejichž rodiče byli v únoru 1938 nuceni uprchnout z Lipska, kde jejich rodina žila od r. 1922.[1]

čti

Školní docházka Přemysla Pittra

V době před nástupem Přemysla Pittra do 1. třídy se jeho rodina přestěhovala do domu pana Klečky v ulici Na Slupi č. 14. Školní docházku tak Pitter r. 1901 zahájil ve škole Na Hrádku naproti botanické zahradě (dnes ZŠ Botičská). V 1. třídě měli pana učitele Hrycha, na kterého Pitter vzpomíná ve svých pamětech Nad vřavou nenávisti. Pan učitel žáky na konci školního roku vyzval, aby si o prázdninách zapisovali své zážitky. Pitter jako jeden z mála pana učitele poslechl a tyto zápisky nazvané „Moje prázdniny“ se v Archivu P. Pittra a O. Fierzové dochovaly z let 1902, 1904, 1905, 1906.

čti
Školní docházka PP

Velikonoce v ozdravovně v Mýtě u Rokycan

O velikonočních svátcích býval Milíčův dům pro malou návštěvnost uzavřen. Přemysl Pitter, Anna a Josef Rottovi nebo Magda Pilbauerová tak mívali čas na návštěvu ozdravovny v Mýtě u Rokycan. Na Boží Hod velikonoční se konala duchovní besídka pro děti, podle záznamů z deníků ji v době své přítomnosti vedl P. Pitter nebo J. Rott. Někdy děti vyráběly z barevných papírů velikonoční dekorace, v případě hezkého počasí využívali velikonoční prázdniny k delším výletům do přírody. Na Velikonoční pondělí dostávali všichni obyvatelé ozdravovny pomlázku: např. v r.

čti
Kluci jsou kluci.

George Lansbury v Milíčově domě

Letos v únoru uplyne 160 let od narození George Lansburyho (22. 2. 1859 – 7. 5. 1940), britského politika, sociálního reformátora, člena Labouristické strany, ministra a v letech 1922 – 1940 člena britského parlamentu. Byl také členem Internacionály odpůrců války. Od roku 1931 byl předsedou Labouristické strany, ale z důvodu svého pacifistického přesvědčení se dostal se svou stranou do rozporu a z vedení strany v r. 1935 odstoupil. Poslední roky života strávil cestováním po USA a Evropě a zasazoval se o mír a odzbrojení.

čti

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

V neděli 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako připomínka miliónů nevinných obětí 2. světové války a připadá na výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka Rudou armádou 27. ledna 1945. Rezoluce OSN z roku 2005, která tento den vyhlásila, mimo jiné vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování o holocaustu do svých národních vzdělávacích programů.

čti
Mýto, 1939.

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2020