Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Životní výročí Blanky Sedláčkové

Dne 25. ledna oslaví významné životní jubileum 95 let paní Blanka Sedláčková. Blanka Sedláčková prožila své dětství na Žižkově a jako dítě navštěvovala od konce 30. let Milíčův dům. Osobnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové ji natolik ovlivnily, že dokonce změnila svoji naplánovanou budoucí kariéru a místo zubní laborantky se stala vychovatelkou. Zkušenosti nabyté v Milíčově domě pak mohla celý život předávat dál. 

V době Pražského povstání 5. – 9. 5. 1945 pracovala jako dobrovolná ošetřovatelka v Záchranné stanici č. 67/I, kde ošetřovala raněné z barikád. Po skončení 2. světové války se přidala k dobrovolníkům, kteří se v rámci „akce zámky“ starali o děti vracející se z koncentračních táborů – pomáhala MUDr. Emilu Voglovi s péčí o nemocné děti v lékařském domě v Olešovicích. Poté pracovala jako vychovatelka v Milíčově domě, v r. 1951 ho ale musela spolu s ostatními pracovníky nuceně opustit, když byl Přemysl Pitter zbaven všech svých funkcí v Milíčově domě.

Blanka Sedláčková se i nadále věnovala práci s dětmi, a to jako vychovatelka, metodička školních družin nebo krajská lektorka pro vzdělávání vychovatelů školních družin a klubů v rámci Prahy.

Od r. 1989 se konečně mohla aktivně angažovat v propagaci do té doby zakazovaného odkazu P. Pittra a O. Fierzové - spolupracovala s mládeží, konzultovala seminární práce se studenty, vystupovala na besedách a konferencích, aby nastupující generaci předala své zkušenosti. Byla aktivní členkou Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové. Za svou celoživotní pedagogickou práci byla zapsána do Knihy Cti Prahy 3 (2014) a oceněna Medailí J. A. Komenského (2021).

Přejeme paní Blance Sedláčkové všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let!

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024