Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter
© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024