Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové

Nečekejmeed. Lajsková, Lenka: Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

 

Můj život nepatří mněKohn, Pavel: Můj život nepatří mně – čtení o Přemyslu Pittrovi
Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

 

 

 

Zámky nadějeKohn, Pavel: Zámky naděje
Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra.

 

 

 

Kolikrát přešel mrakKohn, Pavel: Kolikrát přešel mrak

Sbírka veršů psaných po návratu z nacistických koncentráků v letech 1945 - 1949. Ilustrace Rut Kohnové.

 

 

 

obálkaPavel Kosatík: Sám proti zlu

První publikace o Přemyslu Pittrovi, která  představuje v celé šíři jeho život a myšlenky na základě dosud nevyužitých dokumentů. Nejucelenější publikace o životě a díle P. Pittra.

 

 

Matouš, M.: Přemysl Pitter – zvláštní člověk
Svědectví o člověku, který věnoval svůj život duchovní obrodě národa.

 

Nad vřavou nenávistiPitter, Přemysl: Nad vřavou nenávisti. Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Memoáry Přemysla Pittra a jeho spolupracovnice Olgy Fierzové.

 

 

 

Dětské osudyFierzová, Olga: Dětské osudy z doby poválečné
Autentické příběhy dětí, které se po 2. světové válce dostaly do péče dětských ozdravoven zřízených Přemyslem Pittrem a jeho spolupracovníky.

 

 

 

Dobrodružná ruka / VahúPitter, Přemysl: Dobrodružná ruka/Vahú

Dobrodružné příběhy pro mládež s výchovným poselstvím.

 

 

 

 

Duchovní revolucePitter, Přemysl: Duchovní revoluce v srdci Evropy

Nevelká kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň jakýmsi ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice – tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů.

 

Pasák, Tomáš: Život Přemysla Pittra
Stručný životopis Přemysla Pittra vydaný u příležitosti 100. výročí jeho narození.

 

Výzvy, úvahyŠimek, Eduard: Výzvy a úvahy. Výběr z článků Přemysla Pittra. Sbratření 1924-1941  Myšlenky a slova člověka, který při nejrůznějších příležitostech a v konkrétních situacích ukazoval příkladem, co je to lidskost.

 

 

 

Milíčův důmFaltusová, M.: Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí - příklad česko-německo-židovského soužití 
Publikace s bohatou obrazovou dokumentací ke stejnojmenné výstavě, která se uskutečnila u příležitosti 75. výročí založení Milíčova domu (2008).

 

 

 

EU HumanistŠimek, Eduard – Bauer, Franz: Europäischer Humanist Přemysl Pitter

Životní osudy P. Pittra i jeho spolupracovníků se zaměřením na česko-německé vztahy. Text v německém jazyce.

 

 

 

Hovory  - Sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové – dosud vyšly díly 1 – 15/16

 

Hovory 17Edice Hovory (17) - číslo s příspěvky z mezinárodní konference Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976), která se konala v roce 2010 při příležitosti 115. výročí narození P. Pittra.

 

 

 

Pitter, život a díloPřemysl Pitter. Život a dílo.

Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodního semináře konaného v roce 1993 v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.

 

 

 

Kdo zachraňuje celý světCD Přemysl Pitter, Olga Fierzová. Kdo zachraňuje jednu duši, zachraňuje celý svět - z textů a projevů Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, s využitím písemných i zvukových materiálů Archivu P. Pittra a O. Fierzové uložených v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze sestavila Hana Kofránková. Účinkují Hana Kofránková a Alfréd Strejček.

 

KohnDVD Křižovatky osudů. O životních osudech „židovských dětí P. Pittra“ – zachycuje vzpomínky Pavla Kohna. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky.

 

Wunder Zarges Kretschmer

DVD Křižovatky osudů. O životních osudech „německých dětí P. Pittra“ – zachycuje vzpomínky Hanse Wundra, Brigitty Zarges a Edeltraud Kretschmer. Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště s využitím dobových materiálů a fotografií. Výpověď pamětníků o tom, jak jejich život ovlivnilo setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky. 

 

Milujte své nepřáteleDVD Milujte své nepřátele – dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta nabízí pohled na životní osudy a dílo P. Pittra očima pamětníků, z nichž již mnozí nejsou bohužel mezi námi.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogické muzeum J. A. Komenského nabízí k prodeji knihy, odborné publikace a digitalizované knihy, plakáty, pohlednice, CD a MC nosiče. Materiály lze zakoupit přímo v sídle Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1.

 

Můžete si je však také objednat u paní Jany Suché, sucha@npmk.cz; tel.: 257 533 753 (případně u paní Evy Šlamborovéslamborova@npmk.cz, tel.: 257 533 771) a my vám je rádi zašleme poštou (k ceně materiálu se účtuje poštovné a balné dle ceníku České pošty).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013-2016