Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Kontakty

Archiv P. Pittra a O. Fierzové

Mgr. Magdaléna Faltusová
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Jeruzalémská 957/12
110 00  Praha 1
Česká republika

Tel. +420 221 966 418
E-mail: faltusova@npmk.cz

Badatelské návštěvy v Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové prosíme hlásit s týdenním předstihem. Archiv je pro veřejnost přístupný každý všední den od 9.00 do 16.00h.

POZOR, Archiv P. Pittra a O. Fierzové je umístěn na dislokovaném pracovišti v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1!

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024