Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Kontakty

Archiv P. Pittra a O. Fierzové

PhDr. Lenka Lajsková

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Česká Republika

Tel: +420 257 533 455
E-mail: lajskova@npmk.cz

Badatelské návštěvy v Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové prosíme hlásit s týdenním předstihem. Archiv je pro veřejnost přístupný každý všední den od 9.00 do 16.00h.

POZOR, Archiv P. Pittra a O. Fierzové je umístěn na dislokovaném pracovišti v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1!

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019