Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nové archiválie v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Bohužel většinu portrétovaných půjde těžko identifikovat, známe pouze podobu nejbližších příbuzných O. Fierzové – rodičů, sestry a tet. Okruh portrétovaných osob je však mnohem širší, zahrnuje i např. spolužačky a přítelkyně matky, tet a sestry O. Fierzové.

čti
Archiválie APP

Víte, že

Je jménem P. Pittra pojmenována ulice?

Tato ulice je rovnoběžná s ulicí Olšanskou a nachází se v Praze 3 nedaleko od Milíčova domu, kde se svými spolupracovníky P. Pitter působil ve prospěch dětí z chudých žižkovských rodin.

čti
Pitterova ulice

Výstava "Příběhy bezvýhradné lidskosti. P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století" na Technické univerzitě v Liberci

Ve dnech 10. – 27. ledna 2017 bude v budově Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU Liberec na Univerzitním náměstí v Liberci instalována výstava o osobnosti a díle P. Pittra, kterou zapůjčilo NPMK.

V úterý 10. ledna budou v rámci oficiálního zahájení probíhat zajímavé besedy – ta první k výstavě a k novému dokumentárnímu filmu o „dětech P. Pittra“, na ni bude navazovat beseda s paní M. Kottovou, která přežila Osvětim.

Zveme nejen studenty TU v Liberci, ale i širokou veřejnost.

čti

Žádost A. Kapela o pomoc při pátrání po příbuzných bývalého otcova spoluvězně z koncentračního tábora ve Flossenbürgu

Naše práce v archivu nás zavede někdy zajímavým směrem. V červenci 2016 se na nás obrátil Alon Kapel, aby nám předal prosbu jeho otce Josefa Kapela, jednoho z bývalých židovských chovanců zámeckých ozdravoven. Josef, dnes již 90letý muž, by rád navázal kontakt s potomky Biancy Yarush (Blanky Jarošové?), dcery Franczeka Yarushe. Franczek Yarush (František Jaroš?) byl spoluvězněm J. Kapela v koncentračním táboře Flossenbürg, po osvobození nabídl mladému Josefovi přístřeší ve svém bytě v Praze. Zde se Josef, který pocházel z Polska, postupně zotavil, také se zde seznámil s Blankou, mladinkou dcerou z rodiny Jarošových. Po zhruba dvou měsících od osvobození nalezl Josef Kapel další možnost rekonvalescence v zámeckých ozdravovnách.

čti

Nové dokumentární filmy o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Tisková zpráva (pdf)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové uspořádaly 20. září 2016 za velkého zájmu veřejnosti slavnostní prezentaci dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“.

čti
Křižovatky osudů. Život bývalých dětí Přemysla Pittra, DVD.

Upozornění pro badatele

Od října 2016 bude Archiv P. Pittra a O. Fierzové v nově zrekonstruované budově v Jeruzalémské ulici v centru Prahy.

V budově se nachází digitalizační pracoviště se skenery, bude k dispozici internet a přístup do digitalizované databáze APP v programu Verbis. To vše přispěje k lepší koordinaci práce v APP  a také zlepší péči o badatele, protože dojde k propojení  i s ostatními službami, které NPMK nabízí.

čti
Budova Pedagogické knihovny, Archiv P. Pittra a O. Fierzové, Jeruzalémská 12, Praha 1

Promítání filmových medailonů

Slavnostní prezentace
dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Křižovatky osudů. Život bývalých „dětí P. Pittra“

(promítání filmových medailonů).

Prezentace se uskutečnila 20. září 2016 od 14.00 hod. za účasti „dětí P. Pittra“.

čti
Křižovatky osudů, pozvánka, 20. 9. 2016

Publikace Pavla Kohna Schlösser der Hoffnung

V nakladatelství  Langen Müller v Mnichově právě vyšla kniha publicisty Pavla Kohna Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

čti
Pavel Kohn: Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

Prezentace výstavy J. Bacona v Rakousku

21. 4. – 15. 5. 2016   Gemeindeamt und Musikschule Gunskirchen
19. 5. – 31. 6. 2016   KZ-Gedenkstätte Mauthausen


V období 21. 4. – 15. 5. 2016 byla v budově Gemeindeamt und Musikschule Gunskirchen v Rakousku instalována výstava "Ich bin Jehuda Bacon", výstava obrazů výtvarníka Jehudy Bacona – Jiřího Bakona, rodáka z Ostravy.

čti
Výstava Ich bin Jehuda Bacon, 2016

Pořad „Zámky naděje“ v Senohrabech

14. dubna 2016 se v sále restaurace „U Andělů“ v Senohrabech sešly desítky zájemců na komponovaném pořadu k poctě P. Pittra a jeho spolupracovníků.

čti
Přemysl-Pitter-letáky

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019