Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Prezentace německého vydání autobiografie P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“

Prezentace se uskutečnila 19. dubna od 17.00 v salonku a přilehlých prostorách v přízemí NPMK. Autobiografická kniha P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“ vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde. Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich.

čti
Prezentace německého vydání autobiografie P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“

Další ukázky z nového přírůstku v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Velká část fotografií bude ale bohužel obtížně identifikovatelná, protože chybí popisky.

čti
Malá Olga

Skvělá nabídka pro školy

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (rezortní muzeum MŠMT)Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové nabízí školám všech stupňů ojedinělou možnost obohacení výuky společensko-vědních předmětů prostřednictvím DVD se vzpomínkami válečných sirotků, kterým po 2. světové válce pomáhal Přemysl Pitter. Projekt dokumentárního zachycení vzpomínek ještě žijících “dětí ”, kterým do osudu zasáhl právě Přemysl Pitter, přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století.

čti
DVD

Prezentace autobiografické knihy P. Pittra

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové, Ackermann-Gemeinde srdečně zvou na prezentaci autobiografické knihy P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“, která vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde.
Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich.

čti

Další zajímavé archiválie v APP

Další zajímavé archiválie, které jsme vybrali pro ukázku z Archivu P. Pittra a O. Fierzové, se váží k osobnosti P. Pittra. Jedná se o rodinné album, ve kterém jsou i fotografie rodičů P. Pittra a také jeho snímky z období dětství.

čti
malý Pitter

Nové archiválie v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Bohužel většinu portrétovaných půjde těžko identifikovat, známe pouze podobu nejbližších příbuzných O. Fierzové – rodičů, sestry a tet. Okruh portrétovaných osob je však mnohem širší, zahrnuje i např. spolužačky a přítelkyně matky, tet a sestry O. Fierzové.

čti
Archiválie APP

Víte, že

Je jménem P. Pittra pojmenována ulice?

Tato ulice je rovnoběžná s ulicí Olšanskou a nachází se v Praze 3 nedaleko od Milíčova domu, kde se svými spolupracovníky P. Pitter působil ve prospěch dětí z chudých žižkovských rodin.

čti
Pitterova ulice

Výstava "Příběhy bezvýhradné lidskosti. P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století" na Technické univerzitě v Liberci

Ve dnech 10. – 27. ledna 2017 bude v budově Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU Liberec na Univerzitním náměstí v Liberci instalována výstava o osobnosti a díle P. Pittra, kterou zapůjčilo NPMK.

V úterý 10. ledna budou v rámci oficiálního zahájení probíhat zajímavé besedy – ta první k výstavě a k novému dokumentárnímu filmu o „dětech P. Pittra“, na ni bude navazovat beseda s paní M. Kottovou, která přežila Osvětim.

Zveme nejen studenty TU v Liberci, ale i širokou veřejnost.

čti

Žádost A. Kapela o pomoc při pátrání po příbuzných bývalého otcova spoluvězně z koncentračního tábora ve Flossenbürgu

Naše práce v archivu nás zavede někdy zajímavým směrem. V červenci 2016 se na nás obrátil Alon Kapel, aby nám předal prosbu jeho otce Josefa Kapela, jednoho z bývalých židovských chovanců zámeckých ozdravoven. Josef, dnes již 90letý muž, by rád navázal kontakt s potomky Biancy Yarush (Blanky Jarošové?), dcery Franczeka Yarushe. Franczek Yarush (František Jaroš?) byl spoluvězněm J. Kapela v koncentračním táboře Flossenbürg, po osvobození nabídl mladému Josefovi přístřeší ve svém bytě v Praze. Zde se Josef, který pocházel z Polska, postupně zotavil, také se zde seznámil s Blankou, mladinkou dcerou z rodiny Jarošových. Po zhruba dvou měsících od osvobození nalezl Josef Kapel další možnost rekonvalescence v zámeckých ozdravovnách.

čti

Nové dokumentární filmy o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Tisková zpráva (pdf)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové uspořádaly 20. září 2016 za velkého zájmu veřejnosti slavnostní prezentaci dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“.

čti
Křižovatky osudů. Život bývalých dětí Přemysla Pittra, DVD.

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019