Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vánoce v Milíčově domě - vzpomínka Blanky Sedláčkové

Blanka Sedláčková, bývalé „milíčovské dítě“ a pozdější spolupracovnice P. Pittra, vzpomíná na Vánoce v Milíčově domě

čti

Vánoce v Milíčově domě

Na Štědrý den roku 1933 byl oficiálně otevřen Milíčův dům a proběhla první z vánočních slavností - besídek, které se pak pravidelně opakovaly po celou dobu jeho činnosti. Od prosince v Milíčově domě vychovatelé s dětmi nacvičovali zpěv vánočních koled a připravovali výzdobu.

čti
Vánoce v Milíčově domě

Večerní host Radiožurnálu

Rozhovor o mimořádné osobnosti Přemysla Pittra a o výstavě „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze PhDr. Markéto Pánkovou moderovala Zuzana Burešová.

čti
Večerní host Radiožurnálu

Víte, že Přemysl Pitter byl vegetarián?

Pitter se po 1. světové válce stal vegetariánem nejprve ze zdravotních důvodů, později ve vegetariánství pokračoval z důvodů etických. Spolu se svým přítelem lékařem Ctiborem Bezděkem (1873–1956), který velice propagoval vegetariánství, vydali knížku „Vegetarism – pro a proti“. V Praze založili Československý vegetářský klub (1929–39), který sdružoval vegetariány, a který pomáhal i s organizací VII. světového vegetariánského kongresu v Kamenickém Šenově roku 1929. Vegetariánství Pitter propagoval i v časopise Sbratření.

čti

Publikace: Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu

Publikace vznikla díky podpoře MŠMT v rámci dotačního Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Cílem projektu se stalo vytvoření vzdělávacího programu a z něj vycházející publikace k posílení povědomí žáků a studentů o holocaustu a pro podporu jejich výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu.

čti

Vzdělávací pořad „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“

NPMK nabízí školám nový vzdělávací pořad zaměřený na posílení povědomí žáků a studentů o holocaustu a podporu jejich výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu.
Pořad představuje izraelského výtvarníka českého původu Jehudu Bacona (nar. 1929), který přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunskirchenu. J.Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral humanista a sociální pedagog Přemysl Pitter.

čti

Výstava obrazů „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ (22.9. – 28.12. 2017)

Dne 21. 9. v 17.00 hodin Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici v Praze 1 představilo obrazy mimořádného izraelského malíře českého původu Jehudy (Jiřího)Bacona, inspirované zážitky z Terezína a Osvětimi. Jehuda Bacon pochází z Ostravy, ve světě o něm bylo natočeno několik dokumentárních filmů a knih. Výstava „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu nabízí nejen obrazy, které zachycují dramatické události holocaustu, ale i autorův nový životní optimismus a víru v lásku člověka. Ze zdravotních důvodů se autor osobně vernisáže nezúčastnil, byli však přítomni lidé, se kterými se dodnes setkává. Jeho osobní odkaz pro všechny zazní v proslovu, který byl před 3 týdny natočen v Jeruzalémě u něj doma.

čti
Jehuda Bacon

Smutné zprávy

V roce 2017 postihly Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a všechny „Pittrovce“ velké ztráty. 15. 3. 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let RNDr. Jan Štěpán. Byl dlouholetým aktivním členem Správní a Ediční rady NF P. Pittra a O. Fierzové. Podílel se na přípravě řady publikací, konferencí a seminářů, pomáhal šířit odkaz P. Pittra a O. Fierzové.

čti
Smutné zprávy

Dne 17. 5. 2017 byla slavnostně zapsána do Knihy cti MČ Prahy 3 Olga Fierzová in memoriam

Slavnostní akt proběhl na žižkovské radnici ve velmi srdečné atmosféře za účasti starostky MČ Prahy 3 paní Vladislavy Hujové. Poctu Olze Fierzové iniciovala paní Blanka Sedláčková, která sama jako dítě docházela do Milíčova domu a později se stala spolupracovnicí P. Pittra a O. Fierzové. P. Pitter byl do Knihy cti zapsán již v roce 2015 při příležitosti oslav 120. výročí narození tohoto humanisty.

čti
Dne 17. 5. 2017 byla slavnostně zapsána do Knihy cti MČ Prahy 3 Olga Fierzová in memoriam

Přemysl Pitter, Olga Fierzová a memoárová literatura

Přemysl Pitter obecně na svůj dosavadní život a dílo vzpomínal jen s nechutí a rozpaky. To do jisté míry vysvětluje fakt, že chronologicky první životopis P. Pittra napsala Olga Fierzová (nepočítáme-li nikdy nevydaný rukopis Z mého života, který P. Pitter sepsal krátce po první světové válce v roce 1920). Sepsala jej anglicky pod názvem Přemysl Pitter and his work mezi lety 1961 – 1962 na žádost Hnutí pro mezinárodní smír v Londýně jako podklad pro připravovanou historii pacifistického hnutí.

čti
Kniha

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019