Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Smutné zprávy

V roce 2017 postihly Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a všechny „Pittrovce“ velké ztráty. 15. 3. 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let RNDr. Jan Štěpán. Byl dlouholetým aktivním členem Správní a Ediční rady NF P. Pittra a O. Fierzové. Podílel se na přípravě řady publikací, konferencí a seminářů, pomáhal šířit odkaz P. Pittra a O. Fierzové.

čti
Smutné zprávy

Dne 17. 5. 2017 byla slavnostně zapsána do Knihy cti MČ Prahy 3 Olga Fierzová in memoriam

Slavnostní akt proběhl na žižkovské radnici ve velmi srdečné atmosféře za účasti starostky MČ Prahy 3 paní Vladislavy Hujové. Poctu Olze Fierzové iniciovala paní Blanka Sedláčková, která sama jako dítě docházela do Milíčova domu a později se stala spolupracovnicí P. Pittra a O. Fierzové. P. Pitter byl do Knihy cti zapsán již v roce 2015 při příležitosti oslav 120. výročí narození tohoto humanisty.

čti
Dne 17. 5. 2017 byla slavnostně zapsána do Knihy cti MČ Prahy 3 Olga Fierzová in memoriam

Přemysl Pitter, Olga Fierzová a memoárová literatura

Přemysl Pitter obecně na svůj dosavadní život a dílo vzpomínal jen s nechutí a rozpaky. To do jisté míry vysvětluje fakt, že chronologicky první životopis P. Pittra napsala Olga Fierzová (nepočítáme-li nikdy nevydaný rukopis Z mého života, který P. Pitter sepsal krátce po první světové válce v roce 1920). Sepsala jej anglicky pod názvem Přemysl Pitter and his work mezi lety 1961 – 1962 na žádost Hnutí pro mezinárodní smír v Londýně jako podklad pro připravovanou historii pacifistického hnutí.

čti
Kniha

Prezentace německého vydání autobiografie P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“

Prezentace se uskutečnila 19. dubna od 17.00 v salonku a přilehlých prostorách v přízemí NPMK. Autobiografická kniha P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“ vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde. Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich.

čti
Prezentace německého vydání autobiografie P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“

Další ukázky z nového přírůstku v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Velká část fotografií bude ale bohužel obtížně identifikovatelná, protože chybí popisky.

čti
Malá Olga

Skvělá nabídka pro školy

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (rezortní muzeum MŠMT)Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové nabízí školám všech stupňů ojedinělou možnost obohacení výuky společensko-vědních předmětů prostřednictvím DVD se vzpomínkami válečných sirotků, kterým po 2. světové válce pomáhal Přemysl Pitter. Projekt dokumentárního zachycení vzpomínek ještě žijících “dětí ”, kterým do osudu zasáhl právě Přemysl Pitter, přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století.

čti
DVD

Prezentace autobiografické knihy P. Pittra

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové, Ackermann-Gemeinde srdečně zvou na prezentaci autobiografické knihy P. Pittra „Unter dem Rad der Geschichte“, která vyšla v nakladatelství Neufeld Verlag ve Spolkové republice Německo. Finanční podporu poskytly Česko-německý fond budoucnosti, Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové a Ackermann-Gemeinde.
Autobiografii nově zpracovala spisovatelka Sabine Dittrich.

čti

Další zajímavé archiválie v APP

Další zajímavé archiválie, které jsme vybrali pro ukázku z Archivu P. Pittra a O. Fierzové, se váží k osobnosti P. Pittra. Jedná se o rodinné album, ve kterém jsou i fotografie rodičů P. Pittra a také jeho snímky z období dětství.

čti
malý Pitter

Nové archiválie v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Bohužel většinu portrétovaných půjde těžko identifikovat, známe pouze podobu nejbližších příbuzných O. Fierzové – rodičů, sestry a tet. Okruh portrétovaných osob je však mnohem širší, zahrnuje i např. spolužačky a přítelkyně matky, tet a sestry O. Fierzové.

čti
Archiválie APP

Víte, že

Je jménem P. Pittra pojmenována ulice?

Tato ulice je rovnoběžná s ulicí Olšanskou a nachází se v Praze 3 nedaleko od Milíčova domu, kde se svými spolupracovníky P. Pitter působil ve prospěch dětí z chudých žižkovských rodin.

čti
Pitterova ulice

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019