Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

Žádost A. Kapela o pomoc při pátrání po příbuzných bývalého otcova spoluvězně z koncentračního tábora ve Flossenbürgu

Naše práce v archivu nás zavede někdy zajímavým směrem. V červenci 2016 se na nás obrátil Alon Kapel, aby nám předal prosbu jeho otce Josefa Kapela, jednoho z bývalých židovských chovanců zámeckých ozdravoven. Josef, dnes již 90letý muž, by rád navázal kontakt s potomky Biancy Yarush (Blanky Jarošové?), dcery Franczeka Yarushe. Franczek Yarush (František Jaroš?) byl spoluvězněm J. Kapela v koncentračním táboře Flossenbürg, po osvobození nabídl mladému Josefovi přístřeší ve svém bytě v Praze. Zde se Josef, který pocházel z Polska, postupně zotavil, také se zde seznámil s Blankou, mladinkou dcerou z rodiny Jarošových. Po zhruba dvou měsících od osvobození nalezl Josef Kapel další možnost rekonvalescence v zámeckých ozdravovnách.

čti

Nové dokumentární filmy o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Tisková zpráva (pdf)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové uspořádaly 20. září 2016 za velkého zájmu veřejnosti slavnostní prezentaci dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“.

čti
Křižovatky osudů. Život bývalých dětí Přemysla Pittra, DVD.

Upozornění pro badatele

Od října 2016 bude Archiv P. Pittra a O. Fierzové v nově zrekonstruované budově v Jeruzalémské ulici v centru Prahy.

V budově se nachází digitalizační pracoviště se skenery, bude k dispozici internet a přístup do digitalizované databáze APP v programu Verbis. To vše přispěje k lepší koordinaci práce v APP  a také zlepší péči o badatele, protože dojde k propojení  i s ostatními službami, které NPMK nabízí.

čti
Budova Pedagogické knihovny, Archiv P. Pittra a O. Fierzové, Jeruzalémská 12, Praha 1

Promítání filmových medailonů

Slavnostní prezentace
dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Křižovatky osudů. Život bývalých „dětí P. Pittra“

(promítání filmových medailonů).

Prezentace se uskutečnila 20. září 2016 od 14.00 hod. za účasti „dětí P. Pittra“.

čti
Křižovatky osudů, pozvánka, 20. 9. 2016

Publikace Pavla Kohna Schlösser der Hoffnung

V nakladatelství  Langen Müller v Mnichově právě vyšla kniha publicisty Pavla Kohna Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

čti
Pavel Kohn: Schlösser der Hoffnung. Die gerettete Kinder des Přemysl Pitter erinnern sich.

Prezentace výstavy J. Bacona v Rakousku

21. 4. – 15. 5. 2016   Gemeindeamt und Musikschule Gunskirchen
19. 5. – 31. 6. 2016   KZ-Gedenkstätte Mauthausen


V období 21. 4. – 15. 5. 2016 byla v budově Gemeindeamt und Musikschule Gunskirchen v Rakousku instalována výstava "Ich bin Jehuda Bacon", výstava obrazů výtvarníka Jehudy Bacona – Jiřího Bakona, rodáka z Ostravy.

čti
Výstava Ich bin Jehuda Bacon, 2016

Pořad „Zámky naděje“ v Senohrabech

14. dubna 2016 se v sále restaurace „U Andělů“ v Senohrabech sešly desítky zájemců na komponovaném pořadu k poctě P. Pittra a jeho spolupracovníků.

čti
Přemysl-Pitter-letáky

Výstava o P. Pittrovi ve Frýdku Místku

Od 31. března 2016 je v Muzeu Beskyd ve Frýdku Místku ke zhlédnutí výstava Evropský humanista P. Pitter.

čti
Přemysl Pitter

Případ Elisabeth H.

Na čem právě pracujeme v Archivu P. Pittra a O. Fierzové
V rámci projektu digitalizace Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové probíhá postupné zpracovávání fondu Kartotéka dětí.

čti
Děti v zámeckém parku ozdravovny Kamenice

Na čem právě pracujeme v Archivu P. Pittra a O. Fierzové

V roce 2013 – 2015 byl v APP díky rezortnímu projektu MŠMT Zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu rozvíjen a prohlubován digitalizační proces.

čti
Židovská mládež ve Štiříně na podzim 1945

Stránky

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018