Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava o Přemyslu Pittrovi v německém Freyungu

Dne 8. listopadu 2019 proběhla ve Freyungu vernisáž výstavy „Europäischer Humanist P. Pitter“ ve výstavních prostorách Sparkasse. Tuto německou verzi české výstavy „Evropský humanista P. Pitter 1895 – 1976“  mohou zájemci v SRN zhlédnout v různých německých městech již od roku 2011. Na sklonku roku 2018 byla německým partnerem Ackermann-Gemeinde výstava obnovena a zmodernizována.

čti
Výstava

Nové objevy v archivu

Během inventarizací fondů Národního pedagogického muzea J. A. Komenského byly nalezeny některé dosud neznámé fotografie z Milíčova domu. Díky této fotografii tak například můžeme nahlédnout do dílny Milíčova domu ve 30. letech 20. století, podle popisku jde o hochy z družiny Černých Vlčků, (jeden z nich se jmenuje Šejnoha). Ze snímku je patrné velké zaujetí chlapců.

čti
Z archivu

Kongres českých polonistických studií 2019

Během září až listopadu 2019 se na různých místech v České republice konají akce I. kongresu českých polonistických studií. Ve dnech 15. – 16. října se ke kongresu připojilo také Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

čti

Seminář a workshop o Přemyslu Pittrovi pro studenty z Curyšské univerzity

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského se ve spolupráci s Universität Zürich, Technickou univerzitou v Liberci, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Historickým ústavem Akademie věd České republiky podílelo na odborném semináři k problematice dějin školství a vzdělávání ve 20. století Svoboda a totalita ve výchově mládeže, který se koná ve dnech 7. – 11. 10. 2019 v Praze. Pro 20 studentů a jejich pedagogický doprovod byl uspořádán dvouhodinový workshop o životě a činnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

 

čti

„Pittrovy děti“ v Centru vizuální historie Malach

Centrum vizuální historie Malach představuje nejvýznamnější audiovizuální archiv v České republice, jehož prostřednictvím je umožněno využívat tisíce rozhovorů z databází několika organizací,[1] které dohromady shromažďují více než 60 500 rozhovorů s pamětníky.

čti
Matfyz

Nová publikace o Přemyslu Pittrovi v němčině

V těchto dnech vyšel v nakladatelství lichtung verlag za podpory Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové nový německý překlad knihy Pavla Kohna Můj život nepatří mně. Publikaci Mein Leben gehört nicht mir. Der Weg des Přemysl Pitters přeložili z němčiny Rut a Rachel Kohnovy spolu s Georgem Thuringerem. První německý překlad z r. 2000 chtěl Pavel Kohn na několika místech přepracovat, bohužel zemřel dříve, než se mu to povedlo dokončit. Překladatelé doufají, že se tato verze blíží autorovu záměru.

Autor se setkal s P. Pittrem ve dvou nesmírně důležitých okamžicích. V raném mládí po návratu z koncentračních táborů v poválečných Pittrových zámeckých ozdravovnách a pak ve zralém věku po svém odchodu do exilu. Kniha bude k dispozici v muzejním obchodě.

čti
Obálka knihy.

Výlety dětí z Milíčova domu

Léto a doba na začátku nového školního roku vždy přála v Milíčově domě pořádání nejrůznějších výletů do okolí Prahy. Oblíbenými místy byla Šárka, Davle, Skalka nad Mníškem pod Brdy nebo údolí Radotínského potoka.

Více podrobností jsme našli o výletě Junáků a dorostu z Milíčova domu na podzim 1941. Popisy těchto výletů se nám zachovaly v denících Milíčova domu, dochovaly se také fotografie z této akce:

čti
Léto

´45 Aid Society – „The Boys“

In May 2019, Mrs Rosie Whitehouse visited Archive of P. Pitter and O. Fierz. She is working on a publication on ´45 Aid Society. We found out, that the stories of some of the „Boys“, who founded this company in 1963, are connected with the story of Přemysl Pitter and „operation castles“.

After World War 2, the British government agreed to take in 1,000 orphaned child survivors of the Nazi concentration camps. Only 732 could be found. They were flown to special hostels set up in Lancashire, Windermere, Southampton and Scotland for rehabilitation and recovery.

čti

´45 Aid Society – „Chlapci“

V květnu 2019 navštívila Archiv P. Pittra a O. Fierzové paní Rosie Whitehouse, která pracuje na publikaci o ´45 Aid Society. Zjistili jsme, že příběhy některých „Chlapců“, kteří tuto společnost založili v r. 1963, jsou spojeny také s příběhem Přemysla Pittra a „akcí zámky“.

Po skončení 2. světové války souhlasila britská vláda s tím, že přijme 1000 sirotků, kteří přežili nacistické koncentrační tábory. Nalezeno jich bylo pouze 732. Byli přivezeni do zvláštních ubytoven na zotavenou v Lancashire, Windermere, Southamptonu a Skotsku.

čti

Příběh Marion Calmanovičové – židovské dívky z ozdravovny v Mýtě

Prvními obyvateli ozdravovny v Mýtě u Rokycan se po jejím otevření staly děti židovských uprchlíků. Byly mezi nimi také sestry Marion a Ellen Calmanovičovy, jejichž rodiče byli v únoru 1938 nuceni uprchnout z Lipska, kde jejich rodina žila od r. 1922.[1]

čti

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019