Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nová publikace

Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

(M. Pánková, H. Plitzová eds.)

 

V prosinci 2015 vydaly NPMK a NIDV publikaci s příspěvky ze stejnojmenné konference, která proběhla na MŠMT v únoru 2015. Editorkami se staly M. Pánková a H. Plitzová.

čti
Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

Prezentace výstavy v Hofu (SRN)

Europäischer Humanist Přemysl Pitter 

V budově muzea Museum Bayerisches Vogtland, Sigmundsgraben 6 v městě Hof bude od 2. 12. 2015 až do 21. února 2016 prezentována německá verze výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter. Spolupořadatelem výstavy je Ackermann-Gemeinde. Pracovníky NPMK uvítala vedoucí muzea Sandra Kastner. Následovalo setkání s F. Bauerem, zástupcem Ackermann-Gemeinde, který přiblížil další plánovaný program zápůjček německé verze výstavy o P. Pittrovi.

čti
Europäischer Humanist Přemysl Pitter

Výstava Přemysl Pitter ve Štrasburku

Výstava Přemysl Pitter: Righteous among the Nations ve Štrasburku (24. – 26.11. 2015)
 

Vyvrcholením oslav 120. výročí narození významného humanisty P. Pittra se stala výstava Přemysl Pitter: Righteous among the Nations v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Během listopadového zasedání Europarlamentu byla prezentována rozšířená verze open air výstavy, která byla v letních měsících ke zhlédnutí na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

čti
Výstava Přemysl Pitter: Righteous among the Nations ve Štrasburku

Co byly „zámky naděje“

18. října se v Salmovském sále zámku Štiřín sešly desítky zájemců na komponovaném pořadu k poctě P. Pittra a jeho spolupracovníků. Záštitu nad akcí Co byly „zámky naděje“, kterou pořádala agentura PJ music, převzali ministr kultury Mgr. Daniel Herman, Velvyslanectví SRN v ČR, Velvyslanectví státu Izrael v ČR a hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

čti
Co byly „zámky naděje“

Publikace „Přemysl Pitter: Nečekejme na velké chvíle!“

Publikace byla vydána při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra (narozen 21. 6. 1895) a nese podtitul „Akce zámky“ (1945-1947) v zrcadle korespondence z let 1946-1990. Zpřístupňuje korespondenci a fotografie z Archivu P. Pittra a O. Fierzové v NPMK a ze soukromých archivů pamětníků.

čti
Obálka

Tel Aviv - výstava Přemysl Pitter: Righteous Among the Nations

Dne 22. června 2015 byla v Tel Avivu při příležitosti 120. výročí narození humanisty P. Pittra zahájena na Velvyslanectví České republiky v Izraeli výstava  Přemysl Pitter: Righteous Among the Nations. Slavnostního zahájení se zúčastnil i JE velvyslanec  ČR v Izraeli Ing. Ivo Schwarz. Open air výstava představí pomocí velkoplošných fotografií osobnost P. Pittra a jeho poválečnou záchrannou „akci zámky“.  Pittrovo celoživotní dílo bylo oceněno již za jeho života: za úsilí o záchranu židovských dětí během okupace obdržel v Izraeli vyznamenání památníku Yad Vashem Spravedlivý mezi národy.
Výstava se konala do 31. 8. 2015.

Místo: Gallery on the Fence, 23 Zeitlin, Tel Aviv
Termín: 22. 6. - 31. 8. 2015

čti
Výstava v Tel-Avivu

21. června 1895 – před 120 lety – se narodil Přemysl Pitter

Rok 2015 je rokem, kdy si připomínáme 120 let od narození humanisty, obrodného pracovníka a vychovatele P. Pittra. Toto výročí připomněla ve svém pořadu Kalendárium i Česká televize. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/

čti
Výročí narození PP

Záchrana židovských dětí (a nejen jich) po osvobození - květen 1945

Dne 14. května 2015 se v Národním pedagogickém muzeu a v knihovně J. A. Komenského uskutečnila vzpomínková akce na počest 120. výročí narození humanisty Přemysla Pittra. Téměř sto účastníků shromáždění si také připomnělo 70. výročí ukončení druhé světové války.

P. Pitter inicioval v květnu 1945 „akci zámky“, během níž bylo přebudováno několik zámků na zotavovny pro téměř 850 dětí z osvobozených koncentračních táborů a z Terezína, ale také dětí německých z internačních táborů.

čti
Proběhlá akce

Výstava Europäischer Humanist Přemysl Pitter v Zürichu ve dnech 29. 3. – 12. 4. 2015

V neděli 29. 3. v 10.00 byla v St. Peter v Zürichu zahájena výstava Europäischer Humanist P. Pitter, která byla jako společný projekt NPMK a Ackermann-Gemeinde poprvé zapůjčena do Švýcarska.

čti
Zürich

Výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století ve Čkyni

Výstavu pořádala jako zápůjčku od NPMK Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni. Vernisáž proběhla 31. 3. 2015 od 18.00 v budově obnovené synagogy ve Čkyni. Důležitým mezníkem v dlouhodobém úsilí o revitalizaci objektu synagogy bylo získání finanční podpory z Fondů Evropské Unie - Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 2007-13.

čti
Čkyně

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019