Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Terezínská tryzna

V neděli 21. 5. 2023 proběhlo v Malé pevnosti v Terezíně uctění památky obětí nacistické genocidy v letech okupace. Tato pietní akce Terezínská tryzna se koná každoročně za účasti vysokých státních činitelů, pamětníků i široké veřejnosti. Program začal v 10.00 kladením věnců a kytic na Národním hřbitově. L. Lajsková zastoupila ředitelku NPMK a výkonnou ředitelku NF PP a OF dr. M. Pánkovou a položila kytici na místo, kde je uložen popel obětí z terezínského ghetta. Byl tak připomenut i osud spolupracovníků a „dětí P. Pittra“, kteří prošli terezínským ghettem. Odsud byli odesíláni do vyhlazovacích táborů, kde zahynula řada jejich příbuzných.  

Hlavní projev přednesl prezident ČR P. Pavel.

Velmi zajímavý byl příspěvek pamětníka Jána Hanáka, který prošel terezínským ghettem jako devítiletý chlapec. Silně apeloval na uchování historické paměti a vzdělávání nejmladší generace.

Po skončení oficiálního programu proběhlo Terezínské hudební matiné a koncert vážné hudby. Účastníci si také mohli prohlédnout výstupy z děl žáků a studentů ze škol v regionu s tematikou holocaustu a humanismu.

https://www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci/terezinska-tryzna-2023-2023-05-21

 

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024