Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Události

Ceny M21
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského se přihlásilo se střihovým pořadem „Děti“ Přemysla Pittra na festival muzejních filmů MUSAIONfilm.... číst dál
V těchto dnech se vysílal dvoudílný rozhlasový pořad Jana Sedmidubského o Přemyslu Pittrovi. Oba díly jsou nyní dostupné on-line k poslechu na těchto... číst dál
hudební výchova
Hudební výchova měla v činnosti Milíčova domu vždy důležitou úlohu. Děti byly vedeny ke společnému zpěvu, Ferdinand Krch cvičil s dětmi sborový zpěv... číst dál
S blížícím se vysvědčením přinášíme z našeho archivu na světlo ukázku ze Zpravodaje Milíčova domu z r. 1940 (Zpravodaj Milíčova domu – příloha Studánka,... číst dál
V lednu 2021 opustil tento svět pan Jan Růžička, „dítě“ Přemysla Pittra, který jako devítiletý hoch zažil „akci zámky“. Se svou babičkou byl od r.... číst dál
Vánoční svátky v ozdravovně v Mýtě v r. 1943 ve znamení karantény
V zimě 1943 se v Mýtě objevilo několik případů spály a nedostávalo se dostatku topiva, proto byla obecná škola uzavřena mimořádně již 11. prosince. Děti z... číst dál
Dne 4. září 2020 se uskutečnil slavnostní pietní akt položení pamětních kamenů na památku manželů Beckových na adrese jejich posledního bydliště v Praze 1... číst dál
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo novou aktualizovanou verzi výstavy "Příběhy bezvýhradné lidskosti. P. Pitter, výjimečná... číst dál

Stránky

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024