Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Medaile J. A. Komenského pro paní Blanku Sedláčkovou

Dne 2. července 2021 se v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) v Praze uskutečnilo slavnostní předávání medailí J. A. Komenského. Mezi dalšími významnými osobnostmi z oblasti historie pedagogiky a komeniologie obdržela medaili také paní Blanka Sedláčková za celoživotní pedagogické působení podle principů J. A. Komenského.
 

Myšlenka udělovat medaili J. A. Komenského osobnostem, které se významnou mírou podílejí na rozvoji vzdělání, výchovy a šíření myšlenek J. A. Komenského, vznikla v rámci příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992. NPMK uděluje tuto medaili významným tuzemským a zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj bádání v oblasti dějin školství, přispěly k rozvoji NPMK, zasloužily se o šíření odkazu J. A. Komenského či dosáhly mimořádných výsledků v pedagogické sféře.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023