Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Oslavy 80. výročí založení Milíčova domu

V sobotu 9. 11. 2013 proběhlo v MŠ Milíčův dům slavnostní shromáždění při příležitosti 80. výročí otevření Milíčova domu. Koncepce MŠ vychází z myšlenek a odkazu Přemysla Pittra se snahou, aby tolerantnost a příkladný vztah k dětem byly samozřejmostí.

Ve dvacátých letech, v době kdy Československo zasáhla hospodářská krize, začal Přemysl Pitter sbírat peníze na vybudování domu, který by sloužil dětem. Z drobných příspěvků dárců a podporovatelů byly shromážděny prostředky na koupi vhodného pozemku.Stavební práce byly zahájeny v červenci 1933 a již 24. prosince téhož roku se Milíčův dům slavnostně otevřel prvním návštěvníkům – žižkovským dětem z nouzových kolonií na Vrchu sv. Kříže a na Červené skále (v tehdejší ulici U Olšanského rybníka 1836, dnes ulice Sauerova 2, Praha 3). V roce 1936 byla stavba definitivně dokončena. Útulek pro děti byl pojmenován podle Jana Milíče z Kroměříže, mravního reformátora ze 14. století, který Přemysla Pittra významně ovlivnil svými konkrétními činy a podporou těch nejchudších a nejopovrhovanějších.

Milíčův dům dnes

Účastníky slavnostního setkání přivítaly jak bývalá ředitelka MŠ Milíčův dům paní Marta Vrabcová, tak i nová paní ředitelka Bc. Barbora Pelclová. V programu se představily členky Divadelního ateliéru Ulita z DDM Praha 3 s minimalistickou scénickou črtou o P. Pittrovi „Já a dům můj“. Dále zde byla Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského poprvé  prezentována bannerová výstava „Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter, výjimečná postava dějin 20. století“. 

Dále si mohli zájemci spolu s pamětníky připomenout historii i současnost Milíčova domu a potěšit se výtvarnými pracemi dětí.

náhled náhled náhled náhled náhled náhled

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024