Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstavy k zapůjčení

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí k zapůjčení 2 výstavy o životě a díle P. Pittra.

Výstavy je možno zapůjčit zdarma.

Kontakt:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
PhDr. Lenka Lajsková
lajskova@npmk.cz

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023