Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Žádost A. Kapela o pomoc při pátrání po příbuzných bývalého otcova spoluvězně z koncentračního tábora ve Flossenbürgu

Naše práce v archivu nás zavede někdy zajímavým směrem. V červenci 2016 se na nás obrátil Alon Kapel, aby nám předal prosbu jeho otce Josefa Kapela, jednoho z bývalých židovských chovanců zámeckých ozdravoven. Josef, dnes již 90letý muž, by rád navázal kontakt s potomky Biancy Yarush (Blanky Jarošové?), dcery Franczeka Yarushe. Franczek Yarush (František Jaroš?) byl spoluvězněm J. Kapela v koncentračním táboře Flossenbürg, po osvobození nabídl mladému Josefovi přístřeší ve svém bytě v Praze. Zde se Josef, který pocházel z Polska, postupně zotavil, také se zde seznámil s Blankou, mladinkou dcerou z rodiny Jarošových. Po zhruba dvou měsících od osvobození nalezl Josef Kapel další možnost rekonvalescence v zámeckých ozdravovnách.

Fotografie Blanky roz. Jarošové a Františka Jaroše

Pátrání po příbuzných bylo velmi nesnadné už z toho důvodu, že úkolem bylo najít děti ženy, která se velmi pravděpodobně po provdání jmenovala jinak. Nejdříve jsme se zaměřili na Franczeka Yarushe, tedy dědečka hledaných dětí, o kterém jsme měli nejvíce informací. Z knihy Pavla Kohna Zámky naděje (viz s. 84) jsme se dozvěděli, že se jedná pravděpodobně o Františka Jaroše, ředitele u firmy Baťa a plukovníka československé armády. Následně jsme kontaktovali Státní okresní archiv ve Zlíně, kde je uložen tzv. Baťovský archiv, s žádostí o prozkoumání, zda se jméno Františka Jaroše nenachází ve fondech osobního oddělení Baťovského koncernu (uvedeny byly i další možné ekvivalenty tohoto jména). Na základě omezeného množství informací se však bohužel nepodařilo hledanou osobu vypátrat.

Poté jsme požádali Vojenský Ústřední archiv-Vojenský historický archiv o prověření, zda se v jeho fondech nenachází kvalifikační listina, kmenový list, či potvrzení o odbojové činnosti.  Bohužel i zde bylo vzhledem k již zmíněnému nedostatku informací pátrání neúspěšné (situaci znesnadnila zejména absence data narození, která je pro další pátrání ve fondech klíčová). Jméno plukovníka Jaroše jsme nenašli ani při dodatečném pátrání ve Schematismu branné moci československé z roku 1938, ani v Osobním věstníku Ministerstva národní obrany z let 1945 – 1949, kde by mohly být zmínky o případném vyznamenání. Jako bezvýsledné se ukázalo být i pátrání po hrobu Františka Jaroše na databázích Ministerstva obrany http://www.valecnehroby.army.cz/ a Spolku pro vojenská pietní místa http://www.vets.estranky.cz/

Navzdory veškeré snaze se rodinu Biancy (Blanky?) Yarush (Jarošové?) najít nepodařilo z důvodu nemožnosti získat relevantní informace již o jejím otci.
Z dostupných archivních materiálů s tak kusými informacemi není možné při nejlepší vůli zjistit nic bližšího ani o Františku Jarošovi, natož o jeho vnoučatech, která mají s největší pravděpodobností jiné jméno. Použití současných matrik je bohužel vyloučeno z důvodu zákonného omezení.

Rádi bychom tedy prostřednictvím našich webových stránek chtěli požádat o pomoc i širokou veřejnost. Pokud by uvedené informace a fotografie kohokoliv oslovily a byl by schopen pomoci, prosíme, ozvěte se na kontakt:

PhDr. Lenka Lajsková
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Tel: +420 257 533 455
Email: lajskova@npmk.cz
 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019