Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Příběhy bezvýhradné lidskosti

„Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter,
výjimečná postava v dějinách 20. století“

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo výstavu Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století. Tato bannerová putovní výstava přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století. Představuje ve své celistvosti a akcentované společenské angažovanosti možnost obohacení učebních materiálů na základních a středních školách. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory.

Výstava dokumentuje texty a fotografiemi život a odkaz významné, bohužel stále ne dostatečně známé osobnosti, muže tolerance, humanity, pedagoga a vychovatele Přemysla Pittra (21.6. 1895 – 15.2. 1976).

Výstavu je možno zdarma zapůjčit pro školy, technické údaje jsou k dispozici v nabídkovém letáku.

Ke stažení vám nabízíme propagační skládačku.

Kontakt:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
PhDr. Lenka Lajsková
lajskova@npmk.cz

výstava výstava
výstava výstava

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024