Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava "Příběhy bezvýhradné lidskosti. P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století" na Technické univerzitě v Liberci

Ve dnech 10. – 27. ledna 2017 bude v budově Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU Liberec na Univerzitním náměstí v Liberci instalována výstava o osobnosti a díle P. Pittra, kterou zapůjčilo NPMK.

V úterý 10. ledna budou v rámci oficiálního zahájení probíhat zajímavé besedy – ta první k výstavě a k novému dokumentárnímu filmu o „dětech P. Pittra“, na ni bude navazovat beseda s paní M. Kottovou, která přežila Osvětim.

Zveme nejen studenty TU v Liberci, ale i širokou veřejnost.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019