Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Upozornění pro badatele

Od října 2016 bude Archiv P. Pittra a O. Fierzové v nově zrekonstruované budově v Jeruzalémské ulici v centru Prahy.

V budově se nachází digitalizační pracoviště se skenery, bude k dispozici internet a přístup do digitalizované databáze APP v programu Verbis. To vše přispěje k lepší koordinaci práce v APP  a také zlepší péči o badatele, protože dojde k propojení  i s ostatními službami, které NPMK nabízí.


Pevně věříme, že nové umístění jen podtrhne význam APP jako významného badatelského a výzkumného centra našich moderních dějin.


Prosíme, abyste si badatelské návštěvy i nadále domlouvali na adrese lajskova@npmk.cz.


Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás od října roku 2016 na nové adrese Jeruzalémská 12, Praha 1.

Budova Pedagogické knihovny, NPMK, Archiv P. Pittra a O. Fierzové, Jeruzalémská 12, Praha 1

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019