Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Případ Elisabeth H.

Na čem právě pracujeme v Archivu P. Pittra a O. Fierzové
V rámci projektu digitalizace Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové probíhá postupné zpracovávání fondu Kartotéka dětí.

Jak již napovídá jeho název, většina zde umístěných archiválií se týká ozdravných pobytů dětí z koncentračních a internačních táborů, které byly v rámci tzv. „Akce zámky“ umístěny mezi lety 1945-1947 na ozdravovnách Kamenice, Olešovice, Lojovice, na Štiříně a v Ládví.

Kromě samotného procesu digitalizace se nám však naskýtá příležitost k celkovému průzkumu archiválií a mnohdy i k revizi toho, co je o průběhu celé akce a životu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové známo. Z archiválií také vysvítají na povrch již zapomenuté poválečné osudy dětí, které zámeckými ozdravovnami prošly. Některé z nich ani nevěděly, kde se nachází jejich příbuzní, neboť konec války na našem území zanechal mnoho roztržených rodin a malých dětí, po jejichž příbuzných se muselo pátrat až v Německu. Do pátrání se zapojil i Přemysl Pitter, jenž v letech 1945 – 1948 vedl s německými pátracími službami čilou korespondenci a pomohl mnoha dětem najít své rodiče.

Případ Elisabeth H.
Elisabeth H. se do dětských ozdravoven dostala jako osmiletá již v roce 1945. Od té doby Přemysl Pitter, Olga Fierzová a jejich spolupracovníci pátrali po jejích příbuzných. Nakonec zjistili, že matka a malá sestra Elisabeth H. byly odsunuty do Německa neznámo kam. Kontaktovali proto pátrací služby různých charitativních organizací v Německu s prosbou o zjištění adresy příbuzných malé Elisabeth.

Prostřednictvím jedné z nich (Deutscher Caritas Verband) se o Elisabeth dozvěděl její otec Rudolf H., který v té době již pobýval v Bavorsku a v lednu 1947 se obrátil přímo na Přemysla Pittra s žádostí o zprostředkování návratu dcery k rodině.

Leták pátracích služeb v poválečném Německu
Elisabeth H. byla bezpečně identifikována díky doplňujícím informacím a fotografiím, které zaslal její otec. V březnu 1947 začali P. Pitter a jeho spolupracovníci pracovat na zprostředkování jejího odjezdu z Československa. Ten byl v této době možný pouze formou transportu s dalšími odsunutými Němci. Všichni zúčastnění tak museli čekat na vhodný transport, který by jel do americké okupační zóny, do níž Bavorsko po válce patřilo. Vhodná doba pro návrat nastala až v koncem léta 1947, kdy byla Elisabeth H. spolu s dalšími zbývajícími dětmi ze zámků zařazena do dětského transportu a konečně se po dvou letech mohla vrátit ke své rodině.

Děti v zámeckém parku ozdravovna Kamenice

Celá korespondence probíhala od 3. 9. 1946 do 12. 9. 1947.

Na transport se čekalo od 1. 3. 1947 do 19. 8. 1947.
Archiválie týkající se tohoto případu jsou vedeny pod signaturami KD-02349 – KD-02359 a uloženy v kartonu KD5.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022