Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Natáčení dokumentu o Magdě Bar-Or


26. 1. 2016 proběhlo v NPMK natáčení dalších záběrů filmařského štábu manželů Křenových pro medailonek Magdy Bar-Or, která patřila mezi nejaktivnější a nejznámější židovské „děti P. Pittra“ z poválečné záchranné „akce zámky“.

Magda Bar-Or se narodila v r. 1928 na Podkarpatské Rusi. V roce 1944 Magda se sestrou a maminkou skončily v transportu do Osvětimi, otec zahynul v maďarském pracovním táboře. Přežít se podařilo pouze Magdě a její sestře i díky tomu, že zůstaly spolu a pomáhaly si. Spolu s bratrancem Míšou se dostali do vlídné péče zámeckých ozdravoven.

Po strastiplné cestě na území dnešního Izraele, životu v kibucu, navzdory rodinným a zdravotním komplikacím byla optimistkou a po celá desetiletí napomáhala v komunikaci mezi bývalou vlastí a účastníky poválečných Pittrových ozdravoven. V roce 1964 pomáhala zorganizovat cestu P. Pittra a O. Fierzové do Izraele i předání ocenění v Památníku židovského utrpení Jad Vašem v Jeruzalémě, aktivně se účastnila vzpomínkových akcí na počest P. Pittra a O. Fierzové v Izraeli i v České republice. S pracovníky NPMK ji pojilo pevné přátelské pouto, ještě v prosinci r. 2014 ji navštívili v nemocnici v Haifě. Magda Bar-Or zemřela v srpnu 2015.

Příběh paní Magdy Bar-Or.

Ve filmovém dokumentu o Magdě Bar-Or zazní vzpomínky PhDr. Markéty Pánkové, Pavla Kohna, Marie Chrobákové a dalších přátel a pamětníků.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022