Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nová publikace

Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

(M. Pánková, H. Plitzová eds.)

 

V prosinci 2015 vydaly NPMK a NIDV publikaci s příspěvky ze stejnojmenné konference, která proběhla na MŠMT v únoru 2015. Editorkami se staly M. Pánková a H. Plitzová.

Publikace je rozdělena do dvou částí, v první části se věnují konferenční příspěvky podobě dětství a školy za 1. světové války a podávají přehled o odrazu tohoto tématu v učebnicích a na webových stránkách. Příspěvky v druhé části s názvem Přemysl Pitter. Cesta vojáka 1. světové války k humanismu a pacifismu přibližují na frontových zážitcích významného humanisty evropského formátu, jak válečné události formovaly životní cestu jednotlivce.

Publikaci je možno zakoupit v muzejním kiosku za cenu 90,- Kč.   

Publikace Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022