Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Co byly „zámky naděje“

18. října se v Salmovském sále zámku Štiřín sešly desítky zájemců na komponovaném pořadu k poctě P. Pittra a jeho spolupracovníků. Záštitu nad akcí Co byly „zámky naděje“, kterou pořádala agentura PJ music, převzali ministr kultury Mgr. Daniel Herman, Velvyslanectví SRN v ČR, Velvyslanectví státu Izrael v ČR a hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.


Salmovský sál, zámek Štiřín 18.10. 2015.

Pořad připomněl mimořádné humanitární snahy P. Pittra, O. Fierzové a dalších spolupracovníků během poválečné „akce zámky“. V programu zhlédli účastníci ukázky z filmu T. Škrdlanta „Milujte své nepřátele“, v podání Táni Fischerová a Jana Vlasáka vyslechli ukázky z díla P. Pittra, svoji knihu „Zámky naděje“ představil publicista Pavel Kohn, který je jedním z „Pittrových dětí“. Za německé „děti P. Pittra“ se svými vzpomínkami vystoupil Hans Wunder.

účinkující
Účinkující v první části pořadu (zprava P. Kohn, J. Vlasák, T. Fischerová, H. Wunder a paní překladatelka.

Aktivity NPMK a Archivu P. Pittra a O. Fierzové představila L. Lajsková. Ve druhé části programu vystoupil izraelský klavírista Omer Klein se svým jazzovým klavírním recitálem.

klavírista
Klavírista Omer Klein.

Akce byla hojně navštívena především obyvateli okolních obcí, pořad tak zároveň přispěl k prohloubení povědomí o historii regionu.

H. Wunder P. Kohn T. Fischerová
Hans Wunder                      Pavel Kohn                           Táňa Fischerová

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022