Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Záchrana židovských dětí (a nejen jich) po osvobození - květen 1945

Dne 14. května 2015 se v Národním pedagogickém muzeu a v knihovně J. A. Komenského uskutečnila vzpomínková akce na počest 120. výročí narození humanisty Přemysla Pittra. Téměř sto účastníků shromáždění si také připomnělo 70. výročí ukončení druhé světové války.

P. Pitter inicioval v květnu 1945 „akci zámky“, během níž bylo přebudováno několik zámků na zotavovny pro téměř 850 dětí z osvobozených koncentračních táborů a z Terezína, ale také dětí německých z internačních táborů.

Slavnostní shromáždění se neslo ve velmi důstojné atmosféře. Pořadem provázel Alfred Strejček. Na úvod zazněly uvítací projevy PaedDr. Jaromíra Krejčího, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ing. Tomáše Jelínka, představitele Spolku akademiků Židů a PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky NPMK a výkonné ředitelky Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové.

Ing. Tomáš Jelínek za SAŽ (vlevo), PhDr. Markéta Pánková (NPMK) a PaedDr. Jaromír Krejčí (MŠMT).
Ing. Tomáš Jelínek za SAŽ (vlevo), PhDr. Markéta Pánková (NPMK) a PaedDr. Jaromír Krejčí (MŠMT).

V dalších příspěvcích byli účastníci shromáždění seznámeni s životem a dílem P. Pittra právě s důrazem na „akci zámky“, s životními osudy židovských a německých „dětí P. Pittra“, s prací vychovatelů za zdmi ghetta Terezín a také se záchrannou akcí v Terezíně v období epidemie skvrnitého tyfu.

Wunder-Pavel-a-Rut-Kohnovi-Urbanova
Hans Wunder, Pavel a Rut Kohnovi, Judis Urbanová (zleva v 1. řadě).

O své vzpomínky se s hosty podělil mimo jiné i Pavel Kohn, který prošel Terezínem a několika koncentračními tábory a následně se setkal s P. Pittrem a jeho švýcarskou spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Další z židovských „dětí P. Pittra“ byla i paní Judis Urbanová.  Slavnostního shromáždění se také zúčastnil Hans Wunder, zástupce německých „dětí P. Pittra“ a bývalé vychovatelky dětí v zámeckých ozdravovnách paní Jarmila Danešová a paní Blanka Sedláčková.

Sedláčková
Blanka Sedláčková (vlevo) v rozhovoru s Hansem Wundrem.

Slavnost byla také zarámována kulturním vystoupením: na úvod zazněly Židovské písně v podání Marty Balejové, na klavír doprovázel Jiří Hošek. A na závěr účastníci bouřlivě zatleskali vystoupení dětí ze souboru Feigele, ve kterém pod vedením paní Vidy Neuwirthové zazněly opět židovské a jiné lidové písně.

Balejová          soubor Fiegele
Vystoupení Marty Balejové                     Vystoupení dětského souboru Feigele.
za klavírního doprovodu Jiřího Hoška.

Ke stažení:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022