Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava Europäischer Humanist Přemysl Pitter v Zürichu ve dnech 29. 3. – 12. 4. 2015

V neděli 29. 3. v 10.00 byla v St. Peter v Zürichu zahájena výstava Europäischer Humanist P. Pitter, která byla jako společný projekt NPMK a Ackermann-Gemeinde poprvé zapůjčena do Švýcarska.

St. Peter, kostel reformované evangelické církve, je i významným kulturním centrem Curychu, koná se zde řada koncertů a přednášek. Jako vzácný host vystoupil během shromáždění Pavel Kohn, pamětník působení P. Pittra přeživší koncentrační tábory a židovské „dítě P. Pittra“. Ve své řeči se soustředil na humanistické a mírové poselství odkazu P. Pittra. Výstava trvala do 12. 4. 2015.

oznámení před kostelem     Sedící, odpovídající P. Kohn
Oznámení o konání výstavy před     P. Kohn jako host na besedě v Lavaterhausu
kostelem St. Peter.                              odpovídal na dotazy účastníků.

Dále pokračoval program v Lavaterhausu, který je spojen s působením P. Pittra jako organizátora spolkového a duchovního života emigrantů z Československa. Poprvé zde Pitter přednášel v r. 1968, byl i u ustanovení Husova sboru. Konaly se zde nejen bohoslužby, ale i různé koncerty a přednášky, Pitter pomáhal řešit emigrantům i praktické životní problémy. Pitter dal i počátkem 70. let podnět ke vzniku československé doplňovací školy, do které chodilo kolem 40 dětí emigrantů.

výstava       nabídka programů
Výstava Europäischr Humanist PP    Nabídka programů v St. Peter.
v prostorách St. Peter v Zürichu. 

Program v Lavaterhausu zahrnoval také besedu s Pavlem Kohnem, natáčení s místním rozhlasem a navečer kromě setkání a pobožnosti v českém jazyce i promítání dokumentárního filmu rež. T. Škrdlanta o životě a úsilí P. Pittra Milujte své nepřátele. Setkání se zúčastnila i řada našich krajanů a členů spolku MILIDU, který byl v roce 1980 založen v Zürichu z iniciativy O. Fierzové. Spolek MILIDU a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského jsou zřizovateli Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.

kostel               Lavaterhaus
Kostel St. Peter v Zürichu ve Švýcarsku,   Lavaterhaus v Zürichu ve Švýcarsku, místo
proběhlo zde i poslední rozloučení s PP.   působení PP jako laického kazatele
                                                                          a zakladatele krajanských spolků.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022