Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti. Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století ve Čkyni

Výstavu pořádala jako zápůjčku od NPMK Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni. Vernisáž proběhla 31. 3. 2015 od 18.00 v budově obnovené synagogy ve Čkyni. Důležitým mezníkem v dlouhodobém úsilí o revitalizaci objektu synagogy bylo získání finanční podpory z Fondů Evropské Unie - Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 2007-13.

Projekt obnovy synagogy byl Obcí Čkyně realizován od března 2011 jako projekt č. 212 pod názvem Krajina spojuje „Zámek Wolfstein – Synagoga ve Čkyni“. Přeshraničním partnerem v projektu se se stal Okresní úřad Freyung-Grafenau v sousedícím bavorském Freyungu. Obnovená synagoga má ambici stát se prostorem pro kulturní a vzdělávací aktivity nejen v místě, ale i v širším kraji.

interiér
Interiér synagogy ve Čkyni.

Vernisáže se zúčastnila i pracovnice APP dr. Lajsková, která účastníky seznámila s životem a dílem P. Pittra.

Následující den 1. 4. se pro 7., 8. a 9. ročník v ZŠ Čkyně konaly besedy o P. Pittrovi. Účastníkům byly také představeny webové stránky npmk.cz a pitter.npmk.cz s důrazem na vzdělávací potenciál a využitelnost při výuce. Téma vzbudilo u žáků a pedagogů zájem, na závěr kladli řadu dotazů. Byly jim též představeny DVD s natočenými výpověďmi bývalých účastníků „akce zámky“ (Wunder a Kohn).

oběti  opravená budova
Oběti holocaustu ve Čkyni.              Opravená budova synagogy.

Více na http://www.synagoga-ckyne.cz/313-vernisaz-vystavy-o-premyslu-pitterovi/

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022