Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava o P. Pittrovi ve Vrchlabí

Od 10. března 2015 je v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí ke zhlédnutí výstava o Přemyslu Pittrovi. Výstavu zapůjčilo NPMK k připomenutí 120. výročí narození tohoto sociálního a humanitárního pracovníka evropského rozměru.

Dne 9. března proběhla ve velmi příjemné atmosféře vernisáž výstavy. 10. března uspořádalo Krkonošské muzeum besedu o P. Pittrovi, které se zúčastnili žáci ZŠ nám. Míru ve Vrchlabí. Besedu vedla odborná pracovnice APP a NPMK dr. Lenka Lajsková. Žáci reagovali s velkým zájmem.
Akci doplní v dalších dnech promítání dokumentárního filmu T. Škrdlanta o životě a díle P. Pittra.

Pokud se ocitnete v okolí města Vrchlabí, vřele doporučujeme návštěvu jak města, tak i Krkonošského muzea.  V muzeu se kromě zhlédnutí výstavy o P. Pittrovi také seznámíte s vývojem města a místních řemesel (varhanářství, tkalcovství, řezbářství, betlémářství apod.). Budete odměněni zajímavým a příjemným zážitkem!

venku uvnitř návštěvní kniha promítání

plakát

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022