Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Edice Hovory 17

V ediční řadě Hovory právě vyšlo 17. číslo s příspěvky z mezinárodní konference Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976), která se konala v roce 2010 při příležitosti 115. výročí narození P. Pittra.

Číslo vychází ve zcela nové grafické úpravě, budoucí ročníky budou koncipovány sevřeněji a samotná obálka ponese primární informaci o obsahu svazku. Vydavatelem edice, která navazuje na Pittrovo exilové periodikum Hovory s pisateli a na sborníky Hovorů z 90. let 20. stol. a prvního desetiletí 21. stol., je Nadační fond P. Pittra a O. Fierzové.

Hovory 17

Aktuální 17. číslo je věnováno památce PhDr. Evy Procházkové (1950 – 2013).

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022