Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“ v Herrnhutu

V úterý 23. 9 2014 byla zahájena výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“ v budově zrekonstruovaného zámku Zinzendorf – Schloss Berthelsdorf, Herrnhut. Právě „Ochranov“ má hluboké vazby na české dějiny v souvislosti s historií bratrské enklávy na Žitavsku v 1. polovině 18. století.

Spolupořadatelem se stalo Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Brüder-Unität. Výstava vznikla jako společný projekt Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Ackermann-Gemeinde. Svůj příspěvek „Přemysl Pitter a Vyšší Režie“ přednesl pan Miroslav Matouš. Zahájení se zúčastnil M. Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde. Dále účastníky pozdravil i Michael Salewski za Evangelische Brüdergemeine v Herrnhutu. Zdravici ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové přednesla PhDr. L. Lajsková, odborná pracovnice APP.

Výstava potrvá do 26.10. 2014, vstup volný.

Výstavní prostory
Výstavní prostory v Herrnhutu.

M. Matouš
M. Matouš při zahájení výstavy.

Salewski a Dörr (vlevo)
M. Salewski a M. Dörr (vlevo).

Plakát
Výstava potrvá do 26. října 2014.

zámek
Zrekonstruovaný zámek Zinzendorf v Berthelsdorfu.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022