Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Obohacení archiválií v APP

Česká část APP bývá průběžně rozšiřována dary pamětníků působení P. Pittra. V 2. čtvrtletí r. 2014 mezi významné přírůstky - originály patří „Deník Jindřicha Vorlického z akce Mezinárodní civilní služby SCI z roku 1946“. Deník darovala NPMK prostřednictvím paní Sedláčkové paní Blažena Vorlická, vdova po J. Vorlickém (bývalé tzv. „milíčovské dítě“). Zápisky popisují humanitární akci, kterou v létě roku 1946 organizoval R. Hegnauer (první předseda Nadace P. Pittra) a P. Pitter v obci Štítina.

V červnu r. 2014 byla česká část Archivu P. Pittra a O. Fierzové rozšířena o dar pana Jaroslava Soukupa z Moravského Krumlova. Významnou část daru NPMK představuje korespondence P. Pittra s otcem pana Soukupa Františkem. Pan František Soukup se přátelil a navštěvoval s P. Pittrem od 20. let 20. století, znal se i s tetou P. Pittra paní A. Bílou z Humpolce (vychovala P. Pittra a ten jí nazýval „druhá matinka“). Z badatelského hlediska je vzácná korespondence právě z 20. až 40. let (P. Pitter totiž z bezpečnostních důvodů během protektorátu a v r. 1950 korespondenci zničil, aby neohrozil své přátele) – v dopisech si vyměňují názory na válku a mírové snahy, na různé náboženské otázky, vzpomínají na frontové zážitky, diskutují o Pittrových přednáškách.

Za dary Národnímu pedagogickému muzeu ještě jednou děkujeme!

Ke stažení:

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022