Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“

V pátek 23. 5. 2014 byla zahájena výstava „Přemysl Pitter. Europäischer Humanist“ v budově Gemeindezentrum der Evangelischen Brüdergemeine v Berlíně-Neukölln (Kirchgasse 14-17). Výstava vznikla jako společný projekt Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Ackermann-Gemeinde. Zahájení se zúčastnil i pan Hans Wunder, bývalé tzv. německé dítě P. Pittra, který věnoval osobnosti a dílu P. Pittra vřelou vzpomínku. Dále účastníky pozdravil i Günther Kreusel za Evangelische Brüdergemeine v Berlíně. Zdravici ředitelky NPMK dr. Markéty Pánkové přednesla dr. L. Lajsková, odborná pracovnice APP.

Výstava potrvá do 19.6. 2014, vstup volný (Tel. 030/68809121; kontakt@evbg-berlin.de)

Fotografie z akce:

Wundrovi a Lajsková
Manželé Wundrovi s pracovnicí APP L. Lajskovou vlevo.

Hudební doprovod
Hudební doprovod.

účastníci
Účastníci vernisáže.

Instalace
Instalace výstavy.

Další doprovodné akce

4.6.2014, 19.30

Politicko-historický večer (Monika Žárská hovoří o životě a díle P. Pittra), na akci účast velvyslance ČR, německých přátel a podporovatelů nadace O. Havlové

23.06.2014, 19:00

DokuMontag: Milujte své nepřátele / Liebet Eure Feinde

Ve svém dokumentu přibližuje režisér Tomáš Škrdlant život a působení P. Pittra a O. Fierzové.

Tschechisches Zentrum, Wilhelmstraße 44 (Eingang Mohrenstraße), 10117 Berlin Pořádají: Tschechisches Zentrum Berlin, Böhmische Brüdergemeine Berlin
Vstup volný

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2023