Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Milena Šimsová: Svět Jaroslava Šimsy

Upozorňujeme badatele i další zájemce, že v r. 2013 za podpory Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové a dalších subjektů vyšla publikace Svět Jaroslava Šimsy. Autorka představuje svět mladých intelektuálů masarykovského Československa. Je to i svět Akademické YMCY, která pomáhala pod vedením Emanuela Rádla, J. L. Hromádky i Jaroslava Šimsy formovat novou generaci mladé inteligence. J. Šimsa, blízký přítel P. Pittra, zemřel na sklonku 2. sv. války v koncentračním táboře v Dachau.

Obálka knihy:

obálka

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024