Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Další ukázky z nového přírůstku v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Velká část fotografií bude ale bohužel obtížně identifikovatelná, protože chybí popisky.

Jako další zajímavou ukázku jsme vybrali ateliérové fotografie, které zachycují sestry Fierzovy – starší Olgu a o tři roky mladší Claire. Fotografie pocházejí asi z roku 1910 (fotografie nejsou datovány, ale koncem roku 1909 se rodina Fierzových stěhovala kvůli zaměstnání otce ze Švýcarska do Bruselu). Sestry jsou zachyceny pravděpodobně ve věku 10 a 7 let a byly vyfotografovány v bruselském fotoateliéru Idéal Photo na ulici de Haecht.sestry

Snímky jsou opatřeny zdobeným kartonovým rámečkem a fotografie starší Olgy (nar. r. 1900) je krásně kolorovaná - včetně iluzorní výmalby a zlaceného stolečku s květinami. Malá Olga má na sobě oblíbený červenobílý kostým pierota.

Sama se o tomto kostýmu zmiňuje ve svých pamětech: „Zpočátku jsme Klára a já na karnevaly nosily původní kroje z Toggenburgu, ve kterých tančily naše maminka a její starší sestry. Nyní již však švy popraskaly, a proto mi teta Anna s velkou láskou a úsilím ušila z bílého a červeného hedvábí krásný kostým pierota. Byl opatřen mnohými rolničkami a doplněn vysokým špičatým kloboukem, který byl zhotoven podle středověkého vzoru.“

(Sedláčková Blanka, Sedláček Zdeněk: Dětství Olgy Fierzové. In: Hovory 4, Sborník Nadace P. Pittra a O. Fierzové, 1998, str. 55)

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019