Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Další zajímavé archiválie v APP

Další zajímavé archiválie, které jsme vybrali pro ukázku z Archivu P. Pittra a O. Fierzové, se váží k osobnosti P. Pittra. Jedná se o rodinné album, ve kterém jsou i fotografie rodičů P. Pittra a také jeho snímky z období dětství.

fotoalbum
Fotoalbum rodiny P. Pittra.

Často bývá publikována fotografie asi desetiletého P. Pittra s houslemi. V albu je také několik fotografií malých dětí, jsou bohužel bez popisků, může se ale jednat o snímky Pittrových sourozenců, kteří zemřeli před jeho narozením. Například desetiletá sestra Žofinka zemřela rok před Pittrovým narozením.

s houslemi

Další archiválií je rodný list P. Pittra (nar. 21. 6. 1895), který byl vydán 15. 1. 1896. Je zajímavé, že hned po narození byl malý Přemysl svěřen do výchovy bezdětné tetě (sestře matky P. Pittra) na venkovský statek. Přemysl se totiž narodil jako neduživé dítě a rodiče se báli, že zemře jako jeho všech šest starších sourozenců. Opět spatřili svého syna až o jeho prvních narozeninách, kdy již pořádně zesílil. Malý Přemysl pak vyrůstal střídavě v Praze u rodičů a u tety na statku.

Křestní list

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019