Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nové archiválie v APP

Na sklonku roku 2016 předala prostřednictvím T. Zeleného paní M. Mařasová (žije ve Švýcarsku) do Archivu P. Pittra a O. Fierzové archiválie, které se vztahují k rodině O. Fierzové. Většinu tvoří fotografie příbuzných O. Fierzové, některé snímky pocházejí z 60. a 70. let 19. století. Bohužel většinu portrétovaných půjde těžko identifikovat, známe pouze podobu nejbližších příbuzných O. Fierzové – rodičů, sestry a tet. Okruh portrétovaných osob je však mnohem širší, zahrnuje i např. spolužačky a přítelkyně matky, tet a sestry O. Fierzové.

Byly vybrány některé archiválie, které i v dnešní době udivují svojí zachovalostí a řemeslným zpracováním.

rodina
Rodina Wäspi ze Švýcarska.

Album rodiny Wäspi

Toto krásně zachovalé album pochází pravděpodobně z konce 19. století. Fotografie zde umístěné jsou bez popisku a nedatované. Jedná se zřejmě o album rodiny Wäspi z Lichtensteigu ve Švýcarsku (dle adresy fotoateliéru), což byla rodina matky O. Fierzové.  Prarodiče O. Fierzové vlastnili velký obchodní dům se smíšeným zbožím. Měli 5 dcer: Sophii (zemřela ve 34 letech), Olgu (matka OF), Annu (zemřela jako miminko), Annu a Claru. Ze všech sester se provdala jediná Olga – za elektroinženýra Ernsta Fierze. To byli rodiče Olgy a Claire Fierzových.

Album má koženou vazbu s ozdobnou ražbou a zlatou ořízkou, zavírání je na kovovou sponu.

fotoalbum
Fotoalbum rodiny Wäspi.

detail fotoalba
Detail fotoalba.

Památník OW

Památník má zelenou saténovou vazbu s kovovými ozdobnými prvky a uzávěrem. Na ozdobném štítku má vyrytý monogram OW, můžeme se tedy domnívat, že patřil matce O. Fierzové – Olze Wäspi-Fierzové. Zápisy jsou psány většinou krasopisným kurentem a datovány rokem 1888 (to bylo O. Wäspi 17 let). Většina věnování je psána německy, jsou zde ale i zápisy ve francouzštině. Na první stránce památníku je zápis učitele A. Edelmanna. O učiteli kreslení a hudby Albertu Edelmannovi píše O. Fierzová i ve svých vzpomínkách (v tzv. "modrých sešitech").

památníček
Památník matky O. Fierzové.

zápisek
Zápis v památníku z r. 1888.

Kochbuch

Tento malý sešitek v tvrdých deskách patřil babičce O. Fierzové – Susette Brunner (provdaná Wäspi). Je datován rokem 1863, kdy si tehdy ještě svobodná dívka začala psát kuchařské recepty. J. Jacques Wäspi (1843 - 1913) a Anna Susette Wäspi (1841 - 1922) byli prarodiče O. Fierzové z matčiny strany.

Celkem 117 receptů je psáno kurentem, obsahuje recepty na polévky, různé pečeně a hlavně na nejrůznější moučníky a sladkosti.

sešit s recepty
Sešit s recepty, patřil babičce O. Fierzové.

krasopis
V 19. století si lidé potrpěli na krasopis.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019