Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Na čem právě pracujeme v Archivu P. Pittra a O. Fierzové

V roce 2013 – 2015 byl v APP díky rezortnímu projektu MŠMT Zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí internetu rozvíjen a prohlubován digitalizační proces.

Cílem projektu pro rok 2015 i pro rok letošní je rozvíjení vlastní práce s dokumenty pro jejich zpřístupnění prostřednictvím online katalogu na webu NPMK. Daří se na základě již zpracovaných materiálů významně obohatit webové stránky a zahájit upřesnění přesné evidence dětí, které prošly zámeckými ozdravovnami. Pracovníci APP kladou důraz na interpretaci a využití získaných poznatků v publikační činnosti a jejich prezentaci během konferencí a odborných setkání. Také běžná práce s dokumenty přináší řadu zajímavých poznatků o životních osudech bývalých účastníků Pittrovy humanitární „akce zámky“ v letech 1945 – 47. 

Příběh Miroslava Jakuboviče

Osud židovského „dítěte P. Pittra“ Miroslava Jakuboviče podtrhuje svým tragickým vyústěním realitu poválečného světového vývoje. Narodil se roku 1926 v Kobleru na Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Československé republiky. Jako čtrnáctiletý byl zařazen do internačního tábora v Budapešti, odkud se dále dostal do Osvětimi, aby si následně prošel i peklem koncentračního tábora v Buchenwaldu. Po osvobození přišel spolu s bratrem Davidem v červnových dnech roku 1945 do noclehárny v Haštalské ulici v Praze, odkud už jejich cesta vedla do zámecké ozdravovny ve Štiříně. Mladý Miroslav se chtěl učit řemeslu. Tak jako většina židovské mládeže, která se po osvobození ocitla zcela bez vazeb na svoji minulost, hledal nový domov v  Palestině. Zimu 1946/1947 trávil na ostrově Kypr. Zde podobně jako mnozí další čekal, až jim britská správa udělí povolení ke vstupu do Palestiny. Jeho životní kroky skončily nedlouho před vyhlášením státu Izrael.  Miroslav padl v první izraelsko-arabské válce v březnu 1948.

Židovská mládež ve Štiříně na podzim roku 1945

Židovská mládež ve Štiříně na podzim r. 1945.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022