Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Nové dokumentární filmy o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“

Tisková zpráva (pdf)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové uspořádaly 20. září 2016 za velkého zájmu veřejnosti slavnostní prezentaci dokumentárních filmů o životních osudech bývalých „dětí P. Pittra“.

Vzpomínky pamětníků byly natáčeny přímo v autentickém prostředí jejich bydliště - v Izraeli a v Německu - s využitím dobových materiálů a fotografií. V dokumentu byl dán prostor osobním výpovědím, jakým způsobem jejich život ovlivnilo právě setkání s P. Pittrem a jeho spolupracovníky. Celý projekt byl financován z prostředků Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové za odborné spolupráce ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové a odborné pracovnice Archivu P. Pittra a O. Fierzové PhDr. Lenky Lajskové. 

Křižovatky osudu 2016

Zdravici režisérky dr. I. Křenové přečetl  Pavel Kohn, jedno z židovských „dětí P. Pittra“.


20. září 2016 účastníci slavnostní prezentace v NPMK měli možnost se seznámit s výsledky práce filmařského štábu manželů Křenových, se kterým spolupracoval i publicista Pavel Kohn – pamětník a jedno z židovských „dětí P. Pittra“. Projekce se zúčastnil pan Eran Shmuel Yuvan, zástupce vedoucího diplomatické mise Velvyslanectví Státu Izrael v České republice a paní Petra Mohylová, vedoucí Oddělení pro styk s veřejností Velvyslanectví Státu Izrael v České republice. Účastníky akce také pozdravil Ing. Pavel Křeček, ředitel Odboru finančního řízení kapitoly z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Slavnostní prezentace se zúčastnili i hosté z Velvyslanectví státu Izrael v ČR a z MŠMT. Zleva Petra Mohylová, vedoucí Oddělení pro styk s veřejností  Velvyslanectví státu Izrael; Eran Shmuel Yuvan, zástupce vedoucího diplomatické mise státu Izrael; Ing. T. Zelený, předseda Správní rady NF PP a OF; PhDr. M. Pánková, ředitelka NPMK a Ing. Pavel Křeček, ředitel Odboru finančního řízení kapitoly MŠMT.


Velmi milými hosty byly „děti P. Pittra“, kromě již jmenovaného Pavla Kohna a jeho manželky Rut byly přivítány i paní Judis Urbanová, paní Renata Trčová, paní Michaela Vidláková, a také bývalá vychovatelka ze zámeckých ozdravoven – paní Jarmila Danešová. 

Křižovatky osudu 2016

Mezi účastníky prezentace byla řada pamětníků působení P. Pittra.


Během prezentace bylo představeno DVD s životními osudy židovských „dětí P. Pittra“ R. Aviram, J. Bacona, M. Bar-Or, M. Beer, G. Klingsberg, P. Kohna a M. Livniho, a německých „dětí P. Pittra“ E. Kretschmer, H. Wundra a B. Zarges. Paní Magda Bar-Or a paní Edeltraud Kretschmer se bohužel již slavnostní prezentace nedožily. Mezi účastníky projekce byla i řada mladých lidí, středoškolských studentů, pro které zhlédnuté dokumenty představovaly nejen možnost prohloubení výuky o dějinách 20. století, ale především  prezentaci kladných morálních společenských vzorů.

Křižovatky osudu 2016

Na slavnostní prezentaci bylo představeno DVD s dokumentárními filmy o životě německých a židovských „dětí P. Pittra“.


Křesťanský humanista P. Pitter, zakladatel pražského Milíčova domu, inicioval a vedl po druhé světové válce v roce 1945 v zámcích a dalších objektech nedaleko Prahy dětské ozdravovny pro židovské děti, které se tehdy vracely většinou jako sirotci z nacistických koncentračních táborů. K nim přibyly pak nedlouho po nich i děti německé z internačních táborů. Mnohým z těchto dětí pomohl nalézt v nelehké poválečné době nový domov. Zpracovaná DVD s osudy sirotků z
2. světové války obdrží školy zdarma k výuce dějin 20. století. 


Tisková zpráva ke stažení (pdf)


Kontakt pro novináře:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, pankova@npmk.cz
PhDr. Lenka Lajsková, odborná pracovnice APP, lajskova@npmk.cz 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019