Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové vznikl cílevědomým zájmem jeho původců o zachování dokumentace své činnosti.


Přemysl Pitter (1895 – 1976)Olga Fierzová (1900 – 1990)


dvojice

Vytvoření fondu bylo poznamenáno dějinnými okolnostmi 20. století, které se promítly do života jeho zakladatelů a projevily se narušením celistvosti fondu. Archiv je provázaným fondem obou představitelů, kteří spolupracovali od roku 1927. Po smrti Olgy Fierzové (1990) zdědil pozůstalost švýcarský spolek MILIDU, který ji v září 1991 zapůjčil do správy Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, aby k ní měla přístup česká odborná veřejnost.

Větší část archivu tvoří ve Švýcarsku systematicky utříděný materiál, který obsahuje 243 kartonů. Druhou, menší částí jsou písemnosti darované přáteli původců fondu, žijícími v Čechách, materiály z činnosti Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (dokumentace ke konferencím a výstavám věnovaným Přemyslu Pittrovi a Olze Fierzové) a práce vzniklé na základě studia v archivu uložených písemností - práce seminární, absolventské a diplomové (34 kartonů).

Součástí fondu je knihovna obsahující nyní více než 1100 svazků. Jde většinou o knihy náboženské, nachází se zde díla životopisná, teoretická a historická, psaná převážně česky a německy, některá také anglicky a francouzsky.

Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové i český archiv Přemysla Pittra je přístupný studentům a široké badatelské veřejnosti po předchozí domluvě alespoň s týdenním předstihem (lajskova@npmk.cz) každý všední den od 9.00 do 16.00. V archivu uložené písemnosti by si zasloužily větší pozornost, zvláště dosud málo využívaná korespondence. Pro orientaci v archivu jsou k dispozici archivní pomůcky - předběžný inventární soupis a abecední seznam korespondentů s Přemyslem Pittrem a Olgou Fierzovou.

POZOR, Archiv P. Pittra a O. Fierzové je umístěn na dislokovaném pracovišti v budově Pedagogické knihovny, Jeruzalémská 12, Praha 1!


Informace o akci Slavnostní únorové dny ve Würzburgu z února 2013.

Více o Přemyslu Pittrovi: http://old.rvp.cz/clanek/498/883

Více o Olze Fierzové: http://old.rvp.cz/clanek/498/881

Více o Archivu P. Pittra a O. Fierzové: http://old.rvp.cz/clanek/497/1123


Přílohy:

Tisková zpráva: NPMK představuje nové webové stránky českého Nicolase Wintona - Přemysla Pittra

Životopis P. Pitter

Životopis O. Fierzová

Publikace k tématu nabízené k prodeji

Ceník služeb archivu

Přehled akcí, které proběhly v minulých letech

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024