Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Ruth Aviram

Narodila se jako Rita Voglová v roce 1932 v Opavě. Rodina vlastnila obchodní dům Hermann Vogel. V r. 1942 transportována s rodinou do Terezína, maminka zde pracovala v důležité dílně na zpracování slídy, to ji i malou Ritu-Ruth zachránilo před dalšími transporty. Otec zahynul v Osvětimi.

Po osvobození pobývala Ruth v ozdravovně v Kamenici. Po odchodu do Palestiny byla rok v kibucu, pak absolvovala školu pro ošetřovatelky. Pracovala jako vrchní sestra ve vojenské nemocnici, ředitelem byl její budoucí manžel. Ten pocházel z židovské komunity v Íráku. Od r. 1959 se za nimi přestěhovala i matka Ruth, žila do věku 86 let. Ruth má dvě děti, syna (žije v Dominikánské republice) a dceru (žije v USA, je též zdravotnicí).

S rodiči  S matkou, po osvobození
Ruth Aviram s rodiči asi v r. 1936. Ruth Aviram s matkou po osvobození.

Ruth ovdověla, žije v Haifě v Izraeli.

Ve svém bytě v roce 2014
Ruth Aviram ve svém bytě v r. 2014, foto P. Šolar.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022