Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Michal Beer

Narodila se jako Maud Stecklmacherová v roce 1929 v Prostějově. Rodina patřila k sionistickému hnutí B´nei B´rit a WIZO. Maud a její sestra Karmela chodily cvičit do židovské sportovní organizace Makkabi. V roce 1942 odchází rodina Stecklmacherových do Terezína.

Maud byla umístěna do dívčího domova v L 410, „heim“ č. 25, pracovala v zemědělství. Zapojila se zde do činnosti terezínské odbočky sionistické organizace mládeže Hechaluc, její členové pomáhali starým lidem v ghetu. Tatínek v Terezíně v roce 1943 zemřel.

S rodiči a sestrou              Vysvědčení z Terezína
Michal Beer - Mautka spolu s rodiči           Unikátní vysvědčení M. Steckelmachrové-Beer
a mladší sestrou Karmelou asi v r. 1935.  napsané v Terezíně v r. 1944.

Po osvobození byla v ozdravovně ve Štiříně. Pomáhala připravovat odchod židovských dětí z Čech a Moravy do Palestiny. Do Izraele odešla spolu se sestrou a maminkou až v r. 1949, zde začínaly svůj nový život v kibucech.

Paní Michal se provdala, s manželem studovali, narodily se jim 3 děti. Pracovala ve zdravotnictví, manžel pro americkou firmu. Dnes žije ovdovělá paní Beer v Tel Avivu.

Ke 12. narozeninám daroval strýček malé Maud v r. 1941 fotoalbum zachycující její dětství; bylo schované u známých na půdě, po válce jej dostala zpět. Po dlouhém rozmýšlení album věnovala washingtonskému muzeu holocaustu; poslali jako poděkování dobré kopie. Mezi materiály, které se paní Beer podařilo zachránit, je také unikátní vysvědčení z Terezína, které dětem napsala učitelka E. Weisová (nepřežila selekci), dále různé kresby a autentické záznamy. Existují i stránky na webu s materiály o její rodině a osudu: http://maudb.weebly.com/, zde jsou i ukázky dokumentárních pořadů a je zde i publikace Co oheň nespálil o životě rodiny paní Maud Michal Beer.

Hvězda z alba
M. Beer má ve svém albu i tuto hvězdu.

V roce 2014
Michal Beer v r. 2014, foto P. Šolar.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2022