Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Magda Bar-Or

Narodila se v r. 1928 na Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Československé republiky. V roce 1944 Magda se sestrou a maminkou skončily v transportu do Osvětimi, otec zahynul v maďarském pracovním táboře. Přežít se podařilo pouze Magdě a její sestře i díky tomu, že zůstaly spolu a pomáhaly si.

Spolu s bratrancem Míšou se dostali do vlídné péče zámeckých ozdravoven: „A tak dobře o nás v zámeckých ozdravovnách pečovali, tak pečlivě se o nás starali, že se to ani slovy vylíčit nedá. Jen jako pohádku si to člověk může představit.“

Bar-Or v roce 1946  Bar-Or v roce 1954

 M. Kopelevičová (Bar-Or) v r. 1946.                      M. Bar-Or v r. 1954.   

Po strastiplné cestě na území dnešního Izraele, životu v kibucu (zemědělská kolektivní osada v Izraeli), navzdory rodinným a zdravotním komplikacím zůstala životní optimistkou a po celá desetiletí napomáhala v komunikaci mezi bývalou vlastí a účastníky poválečných Pittrových ozdravoven. V roce 1964 pomáhala zorganizovat cestu P. Pittra a O. Fierzové do Izraele i předání ocenění v Památníku židovského utrpení Jad Vašem v Jeruzalémě, aktivně se účastnila vzpomínkových akcí na počest P. Pittra a O. Fierzové.

Žila v Haifě, kde v srpnu r. 2015 zemřela.

      se sestrou Nelly v roce 1967          V roce 2010
M. Bar-Or (vlevo) se sestrou      M. Bar-Or v roce 2010.
          Nelly v r. 1967.

K přečtení: ukázka z knihy Zámky naděje od Pavla Kohna
citace: KOHN, Pavel. Zámky naděje: děti Přemysla Pittra vzpomínají. 2. vyd. Chomutov: L. Marek, 2011, s. 97-109. ISBN 978-80-87127-30-8. 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024