Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Edeltraud Kretschmer

Narodila se v r. 1931 v Opavě v rodině německého krejčího, do Prahy se dostala v únoru r. 1945 jako uprchlík před ruskou armádou. Během bombardování Prahy se jí zhoršilo zranění nohy a páteře, putovala do různých nemocnic a po osvobození Prahy do internačních táborů pro německé obyvatelstvo.

Kretschmer na konci 40. let 20. století             Kretschmer v roce 2013
E. Kretschmer na konci 40. let 20. stol.             E. Kretschmer v r. 2013.

Plnou verzi DVD „Křižovatky osudů“ s životními osudy tzv. „dětí P. Pittra“ lze zakoupit v muzejním obchodě ve Valdštejnské ul.

Dostala se do zámecké ozdravovny v Kamenici a pomalu se opět učila chodit s pomocí berlí. Zde se také setkala se svojí maminkou, po r. 1947 byly odsunuty do Německa. Později se provdala a pracovala jako knihovnice. Stále vzpomínala: „…když jsem něco rozhodovala třeba už jako dospělá, vždycky jsem přemýšlela o tom, co by tomu řekla teta Olga a co by o tom soudil strýček Přemysl, to nás formovalo.“

Žila v Mnichově, zemřela v březnu r. 2015.

Kretschmer a Kohn 2013
E. Kretschmer a P. Kohn v r. 2013.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2024