Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Vojákem v 1. světové válce

První světová válka, která proběhla v letech 1914–1918, byla nejen do té doby největší válkou v dějinách, ale také vojenským, politickým a sociálním předělem mezi starým „dlouhým“ 19. stoletím a 20. stoletím. Během této války a především po ní se změnil tehdejší svět starých císařství a monarchií ve svět menších národních republik a totalitních států.

vojínem
P. Pitter doma na dovolené z bojišť 1. světové války (3. zprava).

Proměnilo se i myšlení lidí, kteří zakusili takové válečné hrůzy, epidemie a všudypřítomný nedostatek, jaké Evropa do té doby nepoznala. Nejhůře byli poznamenáni vojáci, kteří v této válce bojovali. Díky rozvoji moderní techniky totiž před válkou i během ní vznikaly zbraně, jež byly schopné zabíjet lidi po stovkách (kulomety, moderní děla, bojový plyn, tanky atd.). Vojáci tak byli často zbytečně posíláni na jatka a i pokud to přežili, byli těmito zážitky poznamenáni do konce života. Mnozí se vraceli domů duševně i fyzicky zmrzačení a měli potíže zařadit se opět do normálního života.

navrátilec
Ateliérové foto P. Pittra jako vojáka z haličské fronty v r. 1915.

Velké množství zajímavých materiálů k tématu 1. světová válka a vznik Československa najdete na samostatných stránkách, které připravilo NPMK pro obohacení výuky o Velké válce ve školách.

průkazová fotografie
P. Pitter byl krátce po r. 1918 zaměstnán jako sociální referent u Ministerstva národní obrany, průkazové foto.

Válka změnila také život P. Pittra. Paradoxně z ní však vyšel jako hluboce věřící člověk, který se rozhodl zasvětit svůj život pomoci druhým.

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019