Vstup do databáze Akce zámky Deník Štiřín PP a spolupracovníci Korespondence

DVD ke stažení zdarma pro školu

Identifikátor školy. Pokud vaše IČO není unikátní, někdo již vaši školu pro stažení DVD registroval.
Filmové dokumenty obsahují osobní údaje a jsou chráněny licenční smlouvou. Nesmí být využity pro komerční prezentace. Svým souhlasem se zavazujete, že nebudete pořizovat nelegální kopie a dále je neoprávněně šířit. Bez tohoto souhlasu vám nemůže být kód ke stažení vygenerován.
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2018