Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
Bez lásky, bez lidskosti, bez soucítění člověka s člověkem nic neobstojí.
Přemysl Pitter

Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu

NPMK nabízí školám nový vzdělávací pořad zaměřený na posílení povědomí žáků a studentů o holocaustu a podporu jejich výchovy k humanismu a odmítání antisemitismu.

Vzdělávací pořad Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu

ANOTACE:

Pořad představuje izraelského výtvarníka českého původu Jehudu Bacona (nar. 1929), který přežil koncentrační tábory v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu a Gunskirchenu. J. Bacon byl jedním z židovských sirotků, o které se po skončení druhé světové války staral humanista a sociální pedagog Přemysl Pitter.
J. Bacon je nejen celosvětově uznávaným výtvarníkem, ale také mezinárodně respektovanou osobností, která poskytuje médiím rozhovory týkající se holocaustu a zejména v Německu a Rakousku pořádá besedy pro mládež. Zároveň jde o charismatického člověka, který i ve svém pokročilém věku má co říci zejména mladé generaci. Přestože již od roku 1947 žije v Izraeli, na svoji původní vlast stále vzpomíná a je s ní v kontaktu.

Vzdělávací pořad představuje J. Bacona nejen jako pamětníka holocaustu, ale také jako uznávaného výtvarníka, který se ve své tvorbě tematice holocaustu věnoval. Některé obrazy, na kterých jsou zachyceny prožité hrůzy a utrpení, J. Bacon namaloval těsně po ukončení druhé světové války, takže mohly být využity dokonce jako důkazní materiál při izraelském procesu s nacistou Adolfem Eichmannem. Žáci a studenti ve vzdělávacím pořadu zhlédnou dokumentární medailonek, dále budou pracovat s reprodukcemi výtvarných děl J. Bacona a s kopiemi archivních dokumentů. Výsledný efekt tak bude mít za cíl i vizualizaci problematiky holocaustu, působení na emoce žáků a studentů, umocňování jejich prožitku z výuky a posílení jejich odporu vůči antisemitismu a nesnášenlivosti. Téma není zaměřeno pouze na vylíčení válečného prožitku J. Bacona a jeho vzpomínek na internaci v koncentračních táborech, ale také na pobyt v ozdravovnách P. Pittra. J. Bacon celý svůj dospělý život vděčně vzpomíná na péči a podporu ze strany P. Pittra a jeho spolupracovníků, kteří mu po prožitém utrpení pomáhali vyrovnat se se ztrátou nejbližších, umožnili mu vlastně návrat do života a také znovu nalézt ztracenou víru v člověka a dobro.

Propojení historie a výtvarného umění může být zajímavé i pro žáky a studenty umělecky zaměřených škol.

Trvání programu: 45 – 60 minut

 

OČEKÁVANÝ VÝSTUP:

Přiblížení dějinných zvratů 20. století na životních osudech konkrétní osobnosti – výtvarníka.

KLÍČOVÁ SLOVA:

20. století, holocaust, koncentrační tábory, „akce zámky“, judaismus, umění, malířství.

DRUH INTERAKTIVITY:

Kombinovaná: beseda k výukovému dokumentu, práce s texty, dokumenty a výtvarnými díly – třídění, interpretace.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Žáci 8. – 9. ročníku ZŠ, studenti SŠ.

POMŮCKY:

Papíry, fixy, dokumenty, publikace, výukové DVD (Křižovatky osudů. Život bývalých „dětí P. Pittra“).

 

Publikace Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu ke stažení v el. podobě zde.

 

© Národní pedagigické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013–2019